Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti na nesprávný úřední postup orgánů a jiných subjektů EU. Sem patří například správní nesrovnalosti, nespravedlnost, diskriminace, zneužití pravomoci, nezodpovězení dotazu, odmítnutí poskytnout informace nebo zbytečné průtahy. Tyto stížnosti mohou podávat občané nebo rezidenti zemí EU či spolky, podniky nebo jiné subjekty usazené v EU.

Každou stížnost tohoto druhu je třeba podat do dvou let od okamžiku, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na kterých je založena, a teprve poté, co jste se obrátili na překladatelské středisko a pokusili se záležitost vyřešit.

Další informace jsou k dispozici na úvodní stránce evropského veřejného ochránce práv:

http://www.ombudsman.europa.eu/cs/home.faces