Překladatelské středisko v souladu se svým zřizovacím nařízením reaguje na potřeby agentur a dalších subjektů EU v oblasti jazykových služeb. Může též vypomáhat orgánům EU, které mají své vlastní překladatelské služby, v případech jejich nedostatečné kapacity. Má uzavřené dohody o spolupráci se 70 zákazníky z celé Evropské unie, jak ukazuje interaktivní mapa níže.

Politikou překladatelského střediska ve vztahu k zákazníkům je dosahovat jejich spokojenosti nabízením vysoce kvalitních jazykových služeb prostřednictvím úzké spolupráce a výměny informací.

Naše zákazníky vnímáme jako partnery ve společné snaze poskytovat občanům EU přesné a srozumitelné informace v jejich vlastním jazyce. Proto naše zákazníky vybízíme, aby nám poskytovali zpětnou vazbu k odvedené práci, jak je popsáno na stránce Poznejte naše pracovní postupy.

Orgány EU

Orgány EU

Rada Evropské unie

Orgány EU

Soudní dvůr Evropské unie

Orgány EU

Evropská centrální banka

Orgány EU

Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Orgány EU

Evropská komise – Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Orgány EU

Evropská komise – Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Orgány EU

Evropská komise – Generální ředitelství pro překlady

Orgány EU

Evropský účetní dvůr

Orgány EU

Evropský parlament – generální ředitelství pro překlad

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Agentury EU

Agentury EU

Agentura na podporu BEREC

Agentury EU

Odrůdový úřad Společenství

Agentury EU

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Agentury EU

Evropský orgán pro bankovnictví

Agentury EU

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Agentury EU

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Agentury EU

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Agentury EU

Evropská agentura pro chemické látky

Agentury EU

Evropská obranná agentura

Agentury EU

Evropská agentura pro životní prostředí

Agentury EU

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Agentury EU

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Agentury EU

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Agentury EU

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Agentury EU

Evropský inovační a technologický institut

Agentury EU

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Agentury EU

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Agentury EU

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Agentury EU

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Agentury EU

Úřad evropského veřejného žalobce

Agentury EU

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Agentury EU

Evropská nadace odborného vzdělávání

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro otázky azylu

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro základní práva

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro železnice

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro Kosmický program

Agentury EU

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví

Agentury EU

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Agentury EU

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Agentury EU

Satelitní středisko Evropské unie

Agentury EU

Centrum pro námořní analýzu a operace — narkotika

Agentury EU

Jednotný výbor pro řešení krizí

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Výkonné agentury

Výkonné agentury

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí

Výkonné agentury

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu

Výkonné agentury

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast

Výkonné agentury

Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky

Výkonné agentury

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Výkonné agentury

Evropská výkonná agentura pro výzkum

Společné podniky

Společné podniky

společný podnik pro klíčové digitální technologie

Společné podniky

společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství

Společné podniky

společný podnik pro čisté letectví

Společné podniky

společný podnik pro čistý vodík

Společné podniky

společný podnik pro evropské železnice

Společné podniky

společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (společný podnik EuroHPC)

Společné podniky

společný podnik Fusion for Energy

Společné podniky

společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví

Společné podniky

společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Další subjekty

Další subjekty

evropský inspektor ochrany údajů

Další subjekty

Evropská investiční banka

Další subjekty

evropský veřejný ochránce práv

Další subjekty

Evropská škola Lucemburk II

Další subjekty

Úřad zástupce Rady guvernérů Evropských škol

Další subjekty

Jednotný patentový soud

Consultative bodies

Consultative bodies

Evropský výbor regionů

Consultative bodies

Evropský hospodářský a sociální výbor