VÍCE NEŽ 25 LET PRAXE V OBLASTI MNOHOJAZYČNOSTI

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie je agenturou Evropské unie a bylo zřízeno v roce 1994 v Lucemburku. Jeho hlavním posláním je poskytovat překladatelské a související jazykové služby ostatním decentralizovaným agenturám EU. Může rovněž vypomáhat orgánům a institucím EU, které mají své vlastní překladatelské služby, a to v případě jejich vysokého pracovního vytížení nebo v rámci konkrétních projektů. Celkem překladatelské středisko poskytuje překlady 70 zákazníkům. Na konci roku 2020 mělo celkem 220 zaměstnanců (úředníků, dočasných zaměstnanců a smluvních zaměstnanců).

S rostoucím počtem úředních jazyků EU i vysoce specializovaných zákazníků se překladatelské středisko neustále rozrůstá. V průběhu let získalo rozsáhlé zkušenosti s naplňováním specifických potřeb svých zákazníků, ať již se jedná o druhy služeb, formáty souborů, lhůty dodání, oblasti odbornosti nebo velký počet možných jazykových kombinací (přibližně 750).

Druhým posláním překladatelského střediska je podílet se na interinstitucionální spolupráci na úrovni EU za účelem racionalizace pracovních metod a dosažení celkových úspor z rozsahu. Od roku 2003 překladatelské středisko jménem svých institucionálních partnerů rovněž rozvíjí a spravuje interinstitucionální terminologickou databázi IATE.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

Dne 28. listopadu 1994 přijímá Rada Evropské unie nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení překladatelského střediska.

 
1995
První předseda správní rady
Edouard Brackeniers 
říjen 1995 – prosinec 1996
V roce 1995 je přijato pozměňující nařízení, které rozšiřuje portfolio zákazníků překladatelského střediska a svěřuje mu úlohu v rámci interinstitucionální spolupráce.
První ředitel překladatelského střediska
Francisco De Vicente 
říjen 1995 – leden 2005

11

úředních jazyků EU

20 000

přeložených stran

7

zákazníků

 
1997
Druhá předsedkyně správní rady
Colette Flesch 
leden 1997 – červen 1999
Překladatelské středisko opouští kanceláře v centru Lucemburku a stěhuje se do budovy Nouvel Hémicycle v lucemburské čtvrti Kirchberg, kde sídlí většina institucí EU.
1998
 

200 000

přeložených stran

12

zákazníků

 
 
1999
 
Třetí předseda správní rady
Brian McCluskey 
červenec 1999 – červen 2002
2001
 
Je zprovozněn systém Flosys, interně vyvinutý špičkový IT nástroj, který řídí celý pracovní tok překladu od okamžiku, kdy klient zašle dokument do překladatelského střediska, až do dodání jeho přeložené verze / přeložených verzí.
Překladatelské středisko uvádí do provozu systém Nemo k řízení procesu překladu ochranných známek Společenství.
 
 
2002
Čtvrtý předseda správní rady
Michel Vanden Abeele 
červenec 2002 – červen 2003

1 000 000

přeložených stran

2003
 
Evropská nadace pro řízení kvality (EFQM) uděluje překladatelskému středisku cenu za excelenci (Committed to Excellence in Europe).
Překladatelské středisko je jmenováno iniciátorem a vedoucím projektu IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu), společné terminologické databáze pro všechny orgány a instituce Evropské unie.
 
 
2004
Pátý předseda správní rady
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
leden 2004 – duben 2010

20

úředních jazyků EU

 
Rozšíření EU „velkým třeskem“ v roce 2004, které téměř zdvojnásobuje počet jazyků EU – z 11 na 20, představuje začátek nové éry činnosti překladatelského střediska.
2005
 
K 10. výročí svého založení pořádá překladatelské středisko konferenci s názvem „Multilingualism at any price“ (Mnohojazyčnost za každou cenu).
Úřadující ředitelka
Marie-Anne Fernández Suárez 
leden 2005 – duben 2006
 
2006
 
Druhá ředitelka překladatelského střediska
Gailė Dagilienė 
květen 2006 – říjen 2013 
2007
 
Překladatelské středisko do svého portfolia zařazuje několik dalších úředních jazyků EU, neboť do EU vstupují Bulharsko a Rumunsko a úředním jazykem Evropské unie se stává irština, i když se zavedenou výjimkou.
Interinstitucionální terminologická databáze EU – IATE – je zpřístupněna široké veřejnosti.
Návštěva Leonarda Orbana, evropského komisaře pro mnohojazyčnost

23

úředních jazyků EU

 
2010
 
U příležitosti svého 15. výročí organizuje překladatelské středisko konferenci nazvanou „The Language of Europe. Translating for the EU“ (Jazyk Evropy. Překládání pro EU).
V oblasti řízení procesu překladu ochranných známek Společenství nahrazuje překladatelské středisko systém Nemo k řízení pracovního toku systémem Tr@Mark.
2011
 
Překladatelské středisko spouští vícejazyčnou on-line terminologickou databázi ECHA-term, která byla vyvinuta pro Evropskou agenturu pro chemické látky.
Šestý předseda správní rady
Rytis Martikonis 
únor 2011 – únor 2022
 
2013

8 000 000

přeložených stran

24

úředních jazyků EU,
nyní včetně chorvatštiny

Úřadující ředitelka
Marie-Anne Fernández Suárez 
říjen 2013 – červenec 2015 
Překladatelské středisko se stěhuje do svých současných prostor v budově Drosbach v Lucemburku a podepisuje dohodu o sídle s Lucemburským velkovévodstvím.
2015
 
Úřadující ředitel
Benoît Vitale
srpen 2015 – prosinec 2015

9 000 000

přeložených stran

61

zákazníků

 
2016
 
Třetí ředitelka překladatelského střediska
Máire Killoran
leden 2016 – prosinec 2018 
Překladatelské středisko zprovozňuje nový individuálně přizpůsobený systém řízení pracovních toků překladu nazvaný eCdT, který nahrazuje předchozí systém Flosys.
2017
 
Byla provedena studie týkající se překladatelského střediska jakožto sdíleného poskytovatele jazykových služeb pro agentury a instituce EU. Její závěry potvrzují smysl existence překladatelského střediska. 
 
 
2018

65

zákazníků

Spuštění zcela nové verze databáze IATE 
Přijetí strategického přístupu a dvouletého plánu transformace  
Překladatelské středisko uzavírá s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dohodu o dvouletém programu spolupráce, jehož cílem je vyvinout nové jazykové služby a optimalizovat základní obchodní procesy za účelem zajištění efektivity a zlepšení zákaznické zkušenosti. 
2019
 

12 800 000

přeložených stran

68

zákazníků

Úřadující ředitel
Benoît Vitale
leden 2019 – leden 2022
Překladatelské středisko zahajuje provádění svého dvouletého plánu transformace. 
 
2020
Překladatelské středisko dokončuje provádění svého plánu transformace zavedením nových služeb, postupů a nástrojů.

13 400 000

přeložených stran

69

zákazníků

2021
 
 
Překladatelské středisko zavádí zcela nový soubor služeb: automatický překlad, strojový překlad na zakázku, automatický přepis, překlad „Paste ‘n’ Go“ a službu základní dodatečné redakce.  
 
2022
Sedmý předseda správní rady
Christos Ellinides 
březen 2022 – do dnešního dne
Čtvrtá ředitelka překladatelského střediska
Ildikó Horváth
únor 2022 – do současnosti

70

zákazníků

2023
 

73

zákazníků

Překladatelské středisko zavádí svou jedinečnou strategii strojového překladu s využitím více překladačů (MEMT).