Redakce zdrojových textů

Redakce neboli korektura je definována jako jazyková kontrola textu, aby byl v souladu s gramatickými, interpunkčními a pravopisnými pravidly zdrojového jazyka. Korektor opraví gramatické a pravopisné chyby a interpunkci. Pracuje v režimu sledování změn, aby změny provedené v textu byly viditelné. Jestliže se korektor domnívá, že by text mohl být po jazykové stránce vylepšen, pokud jde o jasnost a srozumitelnost, přidá k danému textu svůj komentář a návrh zlepšení. Od korektora se neočekává, že v textu rozpozná a opraví chyby nebo problémy, které se týkají obsahu. Jestliže korektor v textu případné problémy týkající se obsahu objeví, upozorní na ně. Zákazník sám vyhodnotí relevantnost všech komentářů a učiní příslušná opatření. Korektor neopravuje žádné nedostatky související s formátováním nebo rozložením textu.

Jazykové poradenství

Jazykové poradenství spočívá v analýze jazykových potřeb zákazníka vedoucí k nalezení řešení, která umožní optimalizaci procesu překladu. To může zahrnovat vytvoření a údržbu speciálních nástrojů neurálního strojového překladu, nastavení a navržení zvláštních systémů pracovního toku, technické a jazykové úpravy zdrojových textů za účelem zlepšení jejich konečné kvality atd. Vzhledem k tomu, že pracovní zátěž tohoto typu služeb do značné míry závisí na složitosti konkrétního případu, je každý projekt definován v úzké spolupráci se zákazníkem.