Terminologie

Terminologická práce spočívá ve vytváření úplných glosářů s termíny, definicemi, odkazy na zdroj a kontext, komentáři atd. ve zdrojovém a cílovém jazyce. Cílem je vložit tyto informace do interinstitucionální terminologické databáze IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu).

Přečtěte si brožury:

Seznamy termínů

Tato služba zahrnuje překlad jednoduchých seznamů termínů (obvykle podstatných jmen nebo jmenných frází) bez uvedení definic, zdrojů, kontextu, poznámek apod.

Revize seznamů termínů

Tato služba zahrnuje posouzení, zda dvojjazyčný seznam termínů odpovídá sjednanému účelu, a to porovnáním termínů ve zdrojovém a cílovém jazyce a v případě potřeby provedením oprav. Jestliže však v průběhu revize překladatel usoudí, že seznam termínů bude nutné podstatným způsobem přepracovat, může středisko žádost o revizi termínů odmítnout a doporučit zákazníkovi, aby namísto toho požádal o překlad toho seznamu.