EU Agencies Network logo

Překladatelské středisko je členem sítě agentur EU. Agentury EU byly zřízeny členskými státy a orgány EU, aby poskytovaly hodnotné služby podnikům a občanům a plnily specifické právní, technické nebo vědecké úkoly. Prostřednictvím těchto činností podporují ekonomická odvětví v celé Evropě a nabízejí poradenství podložené důkazy, které přispívá k informované tvorbě politik a právních předpisů na úrovni EU i členských států. Agentury EU vytvářejí přidanou hodnotu tím, že podporují sdílení informací a odborných znalostí a nabízejí odborné služby v oblastech, které ovlivňují životy 500 milionů evropských občanů (zdroj: úvodní stránka extranetu sítě agentur EU).