Zřizovací nařízení

Nařízení o zřízení střediska bylo přijato Radou Evropské unie v listopadu 1994 a poté dvakrát revidováno: poprvé v roce 1995 s cílem rozšířit činnost střediska i na orgány a instituce, které mají vlastní překladatelskou službu, a posílit interinstitucionální spolupráci v oblasti překladů a podruhé v roce 2003 v zájmu uvedení některých ustanovení do souladu s nařízením Rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268