Úřad evropského veřejného žalobce

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Jednotný výbor pro řešení krizí

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

Satelitní středisko Evropské unie

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Centrum pro námořní analýzu a operace — narkotika

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Agentura na podporu BEREC

Agentura Evropské unie pro Kosmický program

Evropský inovační a technologický institut

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Agentura Evropské unie pro základní práva

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Evropská obranná agentura

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Evropská agentura pro chemické látky

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Evropská nadace odborného vzdělávání

Evropský orgán pro bankovnictví

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Agentura Evropské unie pro otázky azylu

Agentura Evropské unie pro železnice

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost

Odrůdový úřad Společenství