Úřad evropského veřejného žalobce

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Evropská nadace odborného vzdělávání

Evropský orgán pro bankovnictví

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Agentura Evropské unie pro otázky azylu

Agentura Evropské unie pro železnice

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost

Odrůdový úřad Společenství

Jednotný výbor pro řešení krizí

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

Satelitní středisko Evropské unie

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Centrum pro námořní analýzu a operace — narkotika

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Agentura na podporu BEREC

Agentura Evropské unie pro Kosmický program

Evropský inovační a technologický institut

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Agentura Evropské unie pro základní práva

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Evropská obranná agentura

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Evropská agentura pro chemické látky

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí