Jednotný patentový soud

Evropská investiční banka

evropský veřejný ochránce práv

evropský inspektor ochrany údajů

Evropská škola Lucemburk II

Úřad zástupce Rady guvernérů Evropských škol