Jako agentura Evropské unie může překladatelské středisko též vyhlašovat výběrová a jednací řízení za účelem nákupu výrobků a služeb od externích poskytovatelů/dodavatelů. Musí se řídit ustanoveními finančního nařízení platnými pro souhrnný rozpočet Evropské unie a příslušnými směrnicemi o zadávání veřejných zakázek.

Vyzýváme zainteresované externí poskytovatele/dodavatele, aby pravidelně navštěvovali webové stránky překladatelského střediska a databázi TED (Tenders Electronic Daily), kde naleznou nejnovější informace o vyhlašovaných výběrových a jednacích řízeních.