Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie bylo zřízeno v roce 1994. V současnosti každoročně poskytuje překlady průměrně 700 000 stránek pro více než 65 zákazníků z celé Evropy. S rostoucím počtem úředních jazyků EU i vysoce specializovaných zákazníků se středisko neustále rozrůstá. Překladatelské středisko se postupně naučilo plnit rostoucí potřeby svých zákazníků, ať již související s formáty souborů, lhůtami, obory, v nichž zákazníci působí, nebo mnoha jazykovými kombinacemi, které požadují (přibližně 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

Dne 28. listopadu 1994 přijímá Rada Evropské unie nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení překladatelského střediska.


1995
11

úředních jazyků EU

20 000

přeložených stránek

7

zákazníků

V roce 1995 je přijato pozměňující nařízení, které rozšiřuje portfolio zákazníků a svěřuje překladatelskému středisku úlohu v rámci interinstitucionální spolupráce.

1996

Překladatelské středisko začíná překládat první ochranné známky Společenství pro Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM).


1997
timeline info

Překladatelské středisko opouští kanceláře v centru Lucemburku a stěhuje se do budovy Nouvel Hémicycle v lucemburské čtvrti Kirchberg, kde sídlí většina institucí EU.


1998
200 000

přeložených stránek

12

zákazníků

2001
timeline info

Je zprovozněn systém Flosys. Jedná se o interně vyvinutý špičkový IT nástroj, který řídí celý pracovní postup překladu od okamžiku, kdy zákazník zašle dokument do překladatelského střediska, až do dodání přeložených verzí tohoto dokumentu.

Překladatelské středisko zprovozňuje systém Nemo pro řízení postupu překladu ochranných známek Společenství.


2002
1 000 000

přeložených stránek

2003
timeline info

Evropská nadace pro řízení kvality (EFQM) uděluje překladatelskému středisku cenu za excelenci (Committed to Excellence in Europe).


timeline info

Překladatelské středisko je jmenováno iniciátorem a vedoucím projektu IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu), tedy společné terminologické databáze pro všechny orgány a instituce Evropské unie.


2004
20

úředních jazyků EU

Rozšíření EU „velkým třeskem“ v roce 2004, které téměř zdvojnásobuje počet jazyků EU – z 11 na 20, představuje začátek nové éry v činnosti překladatelského střediska.

2005

K 10. výročí svého založení pořádá překladatelské středisko konferenci „Multilingualism at any price“ (Mnohojazyčnost za každou cenu).


2007
23

úředních jazyků EU

Překladatelské středisko do svého portfolia zařazuje další úřední jazyky EU, protože do Unie vstupují Bulharsko a Rumunsko a úředním jazykem EU se stává irština – i když v jejím případě platí výjimka.

Interinstitucionální terminologická databáze EU – IATE – je zpřístupněna široké veřejnosti.

2010
timeline info

Na oslavu svého 15. výročí organizuje překladatelské středisko konferenci nazvanou „The Language of Europe. Translating for the EU“ (Jazyk Evropy. Překládání pro EU).

V oblasti řízení postupu překladu ochranných známek Společenství nahrazuje překladatelské středisko systém Nemo systémem Tr@Mark.


2011

Překladatelské středisko spouští vícejazyčnou on-line terminologickou databázi ECHA-term, která byla vyvinuta pro Evropskou agenturu pro chemické látky.


2013
8 000 000

přeložených stránek

24

úředních jazyků EU, nyní včetně chorvatštiny

timeline info

Překladatelské středisko se stěhuje do svých současných prostor v budově Drosbach v Lucemburku a podepisuje dohodu o sídle s Lucemburským velkovévodstvím.


2015
9 000 000

přeložených stránek

61

zákazníků

2016
64

zákazníků

timeline info

Překladatelské středisko zprovozňuje nový individuálně přizpůsobený systém řízení pracovních postupů překladu, nazvaný eCdT, který nahrazuje předchozí systém Flosys.