Image
Translation workflow diagram

 


Hvordan håndterer centret kundeanmodninger?

Hver dag er udfordringen i Oversættelsescentret at levere oversættelser af høj kvalitet til alle ønskede sprog inden for de aftalte tidsfrister. I årenes løb har vi forbedret vores oversættelsesworkflow, så anmodninger om oversættelse håndteres så smidigt som muligt. Her finder du de forskellige trin i vores workflow, fra håndtering af indkommende anmodninger til levering og kundefeedback:

1. Indkommende anmodninger

Sektionen for workflowstyring kontrollerer alle indkommende anmodninger, der modtages via eCdT-kundeportalen. Kildefilerne kontrolleres med hensyn til sprog, sideantal og format. Sektionen tjekker også, hvilken ydelse der anmodes om, tidsfristen, og det eller de ønskede målsprog.

2. Forbehandling

Sektionen for workflowstyring sørger for, at der ikke er problemer med kildetekstens layout, indsamler relevant referencemateriale, uddrager genanvendeligt indhold fra oversættelseshukommelserne og klargør alle arbejdsfiler og sproglige og terminologiske ressourcer.

3. Oversættelse

Når forbehandlingen er afsluttet, beslutter sektionen for workflowstyring på baggrund heraf, om arbejdet skal udføres af interne oversættere eller outsources til centrets netværk af specialiserede freelanceoversættere. Sektionen for workflowstyring tildeler opgaver til oversætterne ud fra deres specialisering, kompetencer og modersmål. Kriterierne for outsourcing omfatter intern arbejdsbyrde, grad af fortrolighed, emneområde og dokumentets længde. Når dokumenter outsources, kan sektionen for workflowstyring anvende de relevante rammeaftaler, der er indgået med eksterne leverandører, og kan også benytte sig af specifikke freelanceleverandører, afhængigt af emne og sprogkombination.

4. Støtte fra kundekoordinatorer/sektionen for workflowstyring

Oversættere kan søge rådgivning hos centrets kundekoordinatorer blandt deres kolleger for at afklare generelle sproglige spørgsmål med kunden. Alle specifikke sproglige og indholdsrelaterede spørgsmål, der opstår under oversættelsesprocessen, går gennem sektionen for workflowstyring, som kontakter kundens anmodende part med henblik på præcisering.

5. Midtvejsbehandling

Alle tekniske aspekter af dokumenter, der behandles af freelanceoversætterne, kontrolleres af sektionen for workflowstyring.

6. Kvalitetskontrol

Alle dokumenter kvalitetskontrolleres af centrets interne oversættere. Alle outsourcede dokumenter revideres af vores interne oversættere, som skal udfylde et evalueringsskema om kvaliteten af det arbejde, som freelanceren har udført, jf. rammeaftalerne og Oversættelsescentres almindelige betingelser for sprogtjenester. Interne oversættelser krydstjekkes af en anden intern oversætter i den relevante sproggruppe.

7. Efterbehandling

Sektionen for workflowstyring kontrollerer, at dokumenterne er fuldstændige, og retter om nødvendigt layoutet. Tilsvarende bliver webfiler til kunderne kontrolleret for fuldstændighed og visning, inden de eventuelt rettes og slutteligt uploades af sektionen for workflowstyring.

8. Levering

Sektionen for workflowstyring sikrer, at dokumentet leveres til kunden inden for den aftalte tidsfrist.

9. Anmodninger om korrigerede versioner (CVR)

Sektionen for workflowstyring vurderer hver enkelt anmodning om korrigeret version (Corrected Version Request — CVR) for at afgøre, om der er behov for oversætterinput eller teknisk bistand. Hvis der er behov for sproglige rettelser, analyserer oversættelsesafdelingen anmodningen om korrigeret version, foretager de nødvendige rettelser og udarbejder den endelige version, som sektionen for workflowstyring derefter sender til kunden sammen med oversætterens svar.