Som det fremgår af vores grundforordning, udfører vi oversættelsesarbejde for EU's agenturer og andre organer. Vi kan også aftage opgaver fra EU-institutioner, som har deres egne oversættelsestjenester, når der er spidsbelastningsperioder. Vi har indgået samarbejdsaftaler med over 60 kunder i hele EU, som vist på det interaktive kort nedenfor.

Vores kundepolitik er at sikre kundetilfredshed ved at tilbyde oversættelsestjenester af høj kvalitet gennem tæt samarbejde og informationsudveksling.

Vi betragter vores kunder som samarbejdspartnere i bestræbelserne på at give EU-borgerne korrekt og letlæselig information på deres eget sprog. Vi opfordrer også vores kunder til at give os feedback på det arbejde, vi har udført, som beskrevet i afsnittet om vores workflow.

Filter

Europa

Søgeresultater: 72 kunde(r) (nulstil)
logo partner

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

Location: Ljubljana
logo partner

Agenturet for Støtte til BEREC

Location: Riga
logo partner

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Location:
logo partner

Den Europæiske Centralbank

Location: Frankfurt
logo partner

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Location: Parma
logo partner

Den Europæiske Investeringsbank

Location: Luxembourg
logo partner

Den Europæiske Ombudsmand

Location: Strasbourg
logo partner

Den Europæiske Revisionsret

Location: Luxembourg
logo partner

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Location: Brussels
logo partner

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Location: Frankfurt
logo partner

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed

Location: Heraklion
logo partner

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Location: Vienna
logo partner

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde

Location: The Hague
logo partner

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse

Location: Budapest
logo partner

Den Europæiske Unions Domstol

Location: Luxembourg
logo partner

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

Location: Valenciennes
logo partner

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

Location: Cologne
logo partner

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Location: Paris
logo partner

Den Fælles Afviklingsinstans

Location: Brussels
logo partner

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

Location: Tallinn
logo partner

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Location: Warsaw
logo partner

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Location: Lisbon
logo partner

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Location: Bilbao
logo partner

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Location: Stockholm
logo partner

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Location: Thessaloniki
logo partner

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Location: Turin
logo partner

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur

Location: Vigo
logo partner

Det Europæiske Forsvarsagentur

Location: Brussels
logo partner

Det Europæiske GNSS-Agentur

Location: Prague
logo partner

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Location: Budapest
logo partner

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Location: Vilnius
logo partner

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Location: Dublin
logo partner

Det Europæiske Kemikalieagentur

Location: Helsinki
logo partner

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Location: Amsterdam
logo partner

Det Europæiske Miljøagentur

Location: Copenhaguen
logo partner

Det Europæiske Regionsudvalg

Location: Brussels
logo partner

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

Location: Lisbon
logo partner

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Location: Brussels
logo partner

EF-Sortsmyndigheden

Location: Angers
logo partner

et Europæiske Asylstøttekontor

Location: Valetta
logo partner

EU-Satellitcentret

Location: Madrid
logo partner

Eurojust

Location: The Hague
logo partner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Location: Brussels
logo partner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere

Location: Brussels
logo partner

Europa-Parlamentet (Generaldirektoratet for Oversættelse)

Location: Luxembourg
logo partner

Europaskolen (Luxembourg II)

Location: Luxembourg
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Den Europæiske Unions Asylagentur

Location:
logo partner

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd

Location: Brussels
logo partner

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer

Location: Luxembourg
logo partner

Forvaltningsorganet for Forskning

Location: Brussels
logo partner

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk

Location: Brussels
logo partner

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder

Location: Brussels
logo partner

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet Clean Sky 2

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet ECSEL

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet for biobaserede industrier

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet for IMI 2

Location: Brussels
logo partner

Fællesforetagendet Fusion for Energy

Location: Barcelona
logo partner

Fællesforetagendet Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Kontoret for Europaskolernes generalsekretær

Location: Brussels
logo partner

Maritime Analysis and Operation Centre – Narcotics

Location: Lisbon
logo partner

Rådet for Den Europæiske Union

Location: Brussels
logo partner

SESAR-fællesforetagendet

Location: Brussels