Personoplysninger
Du kan til enhver tid få rettet dine personoplysninger. Hvis du vil have foretaget ændringer, bedes du kontakte os skriftligt på følgende e-mailadresse: cdt@cdt.europa.eu
Dokument(er)
Giv venligst så detaljerede oplysninger som muligt om de(t) dokument(er), der anmodes om. Ellers vil vi ikke være i stand til at identificere de(t) pågældende dokument(er) og behandle din anmodning. Bemærk, at du kan anføre en begrundelse for din anmodning (valgfrit).
Foretrukken sprogudgave af dokumentet/dokumenterne
(forudsat at dokumentet/dokumenterne findes på dette sprog)

Oversættelsescentret behandler din anmodning på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43) og de specifikke bestemmelser om aktindsigt i Rådets dokumenter i bilag II til Rådets afgørelse 2004/338/EF, Euratom om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 106 af 15.4.2004, s. 22). 

Databeskyttelse: Behandlingen af de personoplysninger, du har angivet i denne formular (navn og adresse), foregår i overensstemmelse med reglerne for beskyttelse i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.