Revision af oversættelser

Revision er gennemgang af en oversættelse for at se, om den er egnet til det aftalte formål, ved at sammenligne kilde- og målteksten og eventuelt foretage rettelser. Centret tilbyder revision af oversatte dokumenter. Hvis den interne oversætter, der reviderer dokumentet, imidlertid mener, at den reviderede tekst kræver en betydelig omskrivning, kan centret afvise at revidere den og anbefale, at kunden i stedet anmoder om en oversættelse.