Oversættelsescentret samarbejder med eksterne leverandører af sprogydelser i forbindelse med oversættelse, ændring, revision, redigering, terminologi og termlister for at dække sine kunders behov for sprogydelser.

External language service provider

 

I forbindelse med outsourcing af disse tjenester benytter centret rammekontrakter eller særlige kontrakter afhængigt af, hvilken type tjeneste, sprogkombination og arbejdsområde kunden har behov for. Rammekontrakter indgås med leverandører af tjenesteydelser, der har vundet udbud organiseret af centret. Disse kontrakter er gyldige i et år og kan fornys ved stiltiende aftale for yderligere perioder på ét år, der dog ikke må overstige en samlet varighed på fire år. Underleverandørerne kontaktes, når kunden afgiver en ordre om arbejde. Hvis den første underleverandør på listen ikke er i stand til at udføre ordren, eller ikke svarer, kan centret tilbyde arbejdet til den næste underleverandør og den næste igen længere nede på listen. Der indgås særlige kontrakter mellem centret og en ekstern leverandør af sprogydelser om en specifik sprogydelse og et specifikt område, der ikke er omfattet af en rammekontrakt, hvis ingen underleverandør på listen til rammekontrakten er i stand til at udføre opgaven.

Den moderne, proaktive outsourcingmodel, der er indført i centret, bygger på tre elementer, nemlig eksterne leverandører af specialiserede sprogydelser, et dynamisk vurderingssystem (fornyet rangordning – indført for første gang i EU af centret), som sikrer, at de bedste leverandører af sprogydelser benyttes, og tilvejebringelse af sproglige ressourcer for eksterne tjenesteleverandører med henblik på at bistå dem i deres arbejde.

Alt arbejde, der udføres eksternt og leveres til centret af eksterne leverandører af sprogydelser, bør være af tilstrækkelig høj kvalitet til, at det kan anvendes i den foreliggende form, uden at der skal foretages yderligere revision i centret. Men som en vigtig del af centrets kvalitetssikringsvurdering af disse tjenesteleverandører gennemgås alt deres arbejde systematisk af interne sprogfolk ved hjælp af et vurderingsskema for at sikre, at det er egnet til formålet. Skemaet indeholder ikke kun en samlet vurdering af kvaliteten af oversættelsen eller redigeringen, men om nødvendigt også detaljerede oplysninger om typen af de fundne fejl. Centret fokuserer på fuldstændighed og nøjagtighed, korrekt citering af referencedokumenter og offentliggjort materiale, overholdelse af instrukser og terminologisk og stilistisk konsekvens.

Centret outsourcer primært sprogydelser på de 24 officielle EU-sprog, men også på andre ikke-EU-sprog som islandsk, norsk, arabisk, russisk, serbisk, kinesisk, japansk, hebræisk, farsi osv.