Image
EU Agencies Network logo

Oversættelsescentret er medlem af netværket af EU-agenturer.

EU-agenturerne blev oprettet af EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne for at tjene erhvervslivet og borgerne og udføre særlige juridiske, tekniske eller videnskabelige opgaver.

Disse aktiviteter støtter erhvervslivet overalt i Europa og resulterer i evidensbaseret rådgivning, der bidrager til udformningen af solide politikker og lovgivning på både EU-plan og nationalt plan.

EU-agenturer tilfører merværdi ved at fremme udvekslingen af information og ekspertise og ved at tilbyde tekniske ydelser på områder af direkte betydning for 500 millioner EU-borgeres liv.

(kilde: startsiden på ekstranettet for netværket af EU-agenturer).