Finans- og facilitetsafdelingen yder administrativ og teknisk støtte inden for områderne budget, finans, strategisk planlægning, faciliteter og sikkerhed.

Sektionen for finans og strategisk planlægning

Sektionen for finans og strategisk planlægning sikrer, at centrets finansielle forvaltning, resultater, planlægning og strategiske operationer fungerer efter hensigten og overholder alle de gældende regler og bestemmelser. Den koordinerer udarbejdelsen og opfølgningen af centrets budget og er i tæt kontakt med centrets kunder med henblik på at inkorporere deres budgetoverslag i centrets budgetindtægter. Sektionen er ansvarlig for den forudgående og efterfølgende kontrol af centrets finansielle transaktioner. Sektionen udvikler og gennemfører centrets flerårige strategi og flerårige arbejdsprogrammer og koordinerer udarbejdelsen af den årlige aktivitetsrapport. Den sikrer styringen af omkostningsmodellerne, kvaliteten og centrets resultater.

Sektionen for faciliteter og sikkerhed

Sektionen for faciliteter og sikkerhed sørger for, at centrets personale, data, bygninger og udstyr er beskyttet tilstrækkeligt mod sikkerhedstrusler, og at arbejdsmiljøbestemmelserne er gennemført fuldt ud. Sektionen forvalter løsøre og fast ejendom, og den støtter og hjælper personalet i forbindelse med forskellige behov og anmodninger med det endelige mål at sikre optimal trivsel og et højt serviceniveau i centrets lokaler. Sektionen har ansvaret for at udarbejde budgettet og overvåge budgetprocedurerne for alle infrastruktur- og sikkerhedsrelaterede kontrakter. For at forebygge og imødegå sjældne tilfælde af større afbrydelser af centrets aktiviteter koordinerer sektionen for faciliteter og sikkerhed systemet til forvaltning af forretningskontinuitet. Centret anerkender vigtigheden af en proaktiv miljøledelse og bæredygtig praksis, og i hele sektionen gennemfører og fremmer det miljøvenlige tiltag og bevidstgør personalet om dertil knyttede emner.