Et af de mest markante resultater af dette samarbejde er Oversættelsescentrets lancering af IATE-projektet (InterAktiv Terminologi for Europa) i 1999. Med over 8 mio. termer på 24 officielle EU-sprog er IATE i dag den største terminologidatabase i verden. I 2016 blev der foretaget 36 mio. søgninger i den offentligt tilgængelige version af IATE og 18 mio. søgninger i den interne version (der kun er tilgængelig for EU-medarbejdere).

Den har været offentligt tilgængelig siden 2007 og samler alle EU-oversættelsestjenesternes terminologiressourcer. Oversættelsescentret forvalter de tekniske aspekter af projektet for projektpartnerne, dvs. oversættelsestjenesterne i Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg/Regionsudvalget, Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Tolkning, Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning (SCIC – Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste), Domstolen, Den Europæiske Investeringsbank, Publikationskontoret og Den Europæiske Centralbank. Inden projektet blev lanceret, havde næsten alle disse institutioner deres egen termdatabase, hvorimod alle terminologisamlinger fra oversættelsestjenesterne i EU-institutionerne og -organerne i dag er samlet i den fælles IATE-terminologidatabase.