Oversættelsescentret rekrutterer udelukkende eksterne sprogudbydere via formelle udbudsprocedurer, som offentliggøres på e-indkøbsplatformen TED og på centrets websted. I yderst særlige tilfælde (især, men ikke begrænset til, usædvanlige fagområder og/eller sprogkombinationer) tildeler vi forskellige sprogtjenester via udbud med forhandling (enkeltkontrakter), forudsat at du opfylder følgende betingelser:

  1. Du har bopæl i en EU-medlemsstat, eller 
  2. Du er EU-borger, bor i et land uden for EU og arbejder som freelancer (bureauer med hjemsted uden for EU hører ikke under denne kategori).

Hvis du opfylder ovennævnte kriterier og kan tilbyde oversættelse, redigering (etsproget revision af en tekst skrevet af en ikkemodersmålstalende), efterredigering (fuld og let efterredigering), undertekstning eller transskription til og fra EU-sprog, og du har lyst til af og til at samarbejde med os via udbud med forhandling (enkeltkontrakter), bedes du:

  1. udfylde dette dokument så nøjagtigt som muligt
  2. sende det pr. e-mail sammen med dit CV til følgende e-mailadresse: freelance-database@cdt.europa.eu

Andre sprog end EU-sprog
Oversættelsescentret søger også sprogudbydere, der kan arbejde fra EU-sprog til ikke-EU-sprog (herunder regionale sprog og mindretalssprog) eller fra et ikke-EU-sprog til et andet ikke-EU-sprog (f.eks. kinesisk til japansk). For sådanne sprogkombinationer (EU-sprog til ikke-EU-sprog og ikke-EU-sprog til ikke-EU-sprog) opfordrer vi også EU-borgere og sprogudbydere til at kontakte os ved at følge punkt 1 og 2 ovenfor.

Bekræftelse på modtagelse
Når du har indsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Hvis dit CV og din dokumentation godtages, kontakter vi dig med henblik på yderligere dokumentation.

Bemærk venligst, at registrering i Oversættelsescentrets database over udbud med forhandling ikke forpligter centret til at tildele opgaver til virksomheder eller enkeltpersoner i databasen, og centret understreger derfor, at registreringen i databasen ikke er en garanti for at modtage opgaver.

Databeskyttelse 
Personoplysningerne i dit CV og din ansøgning behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Centret behandler udelukkende disse oplysninger for at analysere din ansøgning med henblik på at registrere sprogudbydere i databasen. Ansøgningerne opbevares i højst 12 måneder efter modtagelse, hvorefter de tilintetgøres/slettes.

Yderligere information om behandling af personoplysninger kan fås ved at kontakte centret på (freelance-database@cdt.europa.eu) eller centrets databeskyttelsesrådgiver på (data-protection@cdt.europa.eu).