FRANSK OVERSÆTTER

Temporary Agent Ref. CDT-AD5-2019/02 - Dato for offentliggørelse: 12.6.2019 - Ansøgningsfrist: 10.7.2019 Luxembourg

Regnskabschef

Temporary Agent Ref. CDT-AD8-2019/01 - Dato for offentliggørelse: 28.5.2019 - Ansøgningsfrist: 28.6.2019

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition Ref. - Dato for offentliggørelse: 23.5.2019 - Ansøgningsfrist: 25.6.2019

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

Ledige stillinger

Oversættelsescentret er en multinational og dynamisk arbejdsplads med jobmuligheder for eksperter på sprogområdet samt for fagfolk i andre funktioner i centrets forskellige afdelinger.

Ansættelse finder sted gennem udvælgelsesprocedurer. De udvalgte ansøgere tilbydes kontrakter som EU-tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Arbejds- og kontraktvilkårene følger de vedtægter, der gælder for personale i EU- institutionerne, nemlig vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Stillingerne er åbne for statsborgere i EU's medlemsstater.

1. Praktikophold

Centret tilbyder praktikophold, navnlig til universitetsstuderende fra EU-medlemsstaterne og til statsborgere fra kandidatlande, der ønsker at få indsigt i centrets aktivitetsområder og indhøste personlig erfaring fra et multikulturelt og flersproget miljø.