Internal competition - Head of the Workflow Management Section (AD8)

Internal competition Ref. CDT-CI-2021/03 - Dato for offentliggørelse: 4.6.2021 - Ansøgningsfrist: 16.7.2021 Luxembourg

Maltese Translator (AD5)

Temporary Agent Ref. CDT-AD5-2021/01 - Dato for offentliggørelse: 2.6.2021 - Ansøgningsfrist: 30.6.2021 Luxembourg

Ledige stillinger

Oversættelsescentret er en multinational og dynamisk arbejdsplads med jobmuligheder for eksperter på sprogområdet samt for fagfolk i andre funktioner i centrets forskellige afdelinger.

Ansættelse finder sted gennem udvælgelsesprocedurer. De udvalgte ansøgere tilbydes kontrakter som EU-tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Arbejds- og kontraktvilkårene følger de vedtægter, der gælder for personale i EU- institutionerne, nemlig vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Stillingerne er åbne for statsborgere i EU's medlemsstater.

1. Praktikophold

Centret tilbyder praktikophold, navnlig til universitetsstuderende fra EU-medlemsstaterne og til statsborgere fra kandidatlande, der ønsker at få indsigt i centrets aktivitetsområder og indhøste personlig erfaring fra et multikulturelt og flersproget miljø.