Internal competition - Head of IT Infrastructure

Internal competition Ref. CDT-CI-2021/06 - Dato for offentliggørelse: 15.10.2021 - Ansøgningsfrist: 12.11.2021 Luxembourg

Project Support Officer (AD5)

Temporary Agent Ref. CDT-AD5-2021-03 - Dato for offentliggørelse: 14.10.2021 - Ansøgningsfrist: 12.11.2021 Luxembourg

Internal publication - Assistant to the Director (AD5-AD12)

Internal publication Ref. CDT-09-2021 - Dato for offentliggørelse: 13.10.2021 - Ansøgningsfrist: 27.10.2021 Luxembourg

Ledige stillinger

Oversættelsescentret er en multinational og dynamisk arbejdsplads med jobmuligheder for eksperter på sprogområdet samt for fagfolk i andre funktioner i centrets forskellige afdelinger.

Ansættelse finder sted gennem udvælgelsesprocedurer. De udvalgte ansøgere tilbydes kontrakter som EU-tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Arbejds- og kontraktvilkårene følger de vedtægter, der gælder for personale i EU- institutionerne, nemlig vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Stillingerne er åbne for statsborgere i EU's medlemsstater.

1. Praktikophold

Centret tilbyder praktikophold, navnlig til universitetsstuderende fra EU-medlemsstaterne og til statsborgere fra kandidatlande, der ønsker at få indsigt i centrets aktivitetsområder og indhøste personlig erfaring fra et multikulturelt og flersproget miljø.