Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler vedrørende benyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer har med dette websted til hensigt at lette offentlighedens gratis adgang til information om centret og dets aktiviteter i almindelighed. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Vi bestræber os på at rette eventuelle fejl, som der gøres opmærksom på.

Oversættelsescentret påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger:

  • er udelukkende af generel karakter og er ikke rettet mod en bestemt enkeltperson eller enhed
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fyldestgørende, nøjagtige eller ajourførte
  • er undertiden knyttet til eksterne websteder, som Oversættelsescentret ikke har nogen indflydelse på og ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke faglig eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Det er således kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, som er autentisk.

Oversættelsescentret tilstræber så vidt muligt at mindske afbrydelser på grund af tekniske problemer.  Dog kan visse data eller oplysninger på webstedet være blevet oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Oversættelsescentret påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Oversættelsescentrets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke Oversættelsescentrets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

Beskyttelse af personoplysninger

Oversættelsescentret har en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Oversættelsescentret er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Som led i Oversættelsescentrets politik for beskyttelse af privatlivets fred ved indsamling af personoplysninger fremlægges der et uddybende dokument ved hver enkelt dataindsamlingsprocedure.

Denne generelle politik, som omfatter samtlige EU-institutionernes websteder i .eu-domænet, finder også anvendelse på Oversættelsescentret.

Selv om man kan browse sig rundt i de fleste af Oversættelsescentrets websteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

På de netsteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med politikken i ovennævnte forordning, og der gives information om, hvordan oplysningerne bruges i de enkelte websteders erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred.

Der er truffet følgende forholdsregler:

For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred

inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24), og

for alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 41-45).

Alle EU-institutionernes websteder i .eu-domænet, både på intranet og internet, indeholder links til netsteder uden for .eu-domænet.  Da disse websteder ikke kontrolleres af os, anbefales det at tjekke deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på Oversættelsescentrets netsted er en tjeneste eller ressource, som stilles til rådighed for at forbedre kommunikationen til og mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og Oversættelsescentret på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på Oversættelsescentrets netsted:

  • Informationstjenester, som giver borgerne og erhvervslivet let og effektiv adgang til nødvendig information og dermed skaber større effektivitet, gennemsigtighed og forståelse i forbindelse med Oversættelsescentrets aktiviteter.
  • Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne og erhvervslivet.  De interaktive kommunikationstjenester letter de interne politiske høringer og giver mulighed for at give feedback og påvirke udformningen af Oversættelsescentrets politikker, aktiviteter og tjenesteydelser.
  • Transaktionstjenester, som giver adgang til alle basale former for interne transaktioner og transaktioner med Oversættelsescentret, f.eks. offentlige indkøb, ansættelse mv.

Hvorledes behandles modtagne e-mails?

Når du klikker på ”kontakt”-knappen, aktiveres dit e-mailsoftware og opfordrer dig til at sende din meddelelse til en bestemt postkasse.

Når du sender en sådan e-mail, registreres kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare, og de lagres for at forenkle bevarelsesprocessen. Hvis postkassens ansvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-mail videre til en anden tjeneste, og du vil blive orienteret om dette via e-mail. E-mails med spørgsmål og svar kan muligvis blive lagret for at føre tilsyn med processen og forenkle besvarelsen af ofte stillede spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af din e-mail og tilknyttede personoplysninger, kan du angive disse i meddelelsen.