Dette er en oversættelsestjeneste, hvor sprogrevisorer forbedrer den maskinoversatte tekst. Tjenesten består i redigering, ændring og/eller korrektion af maskinoversættelsesoutputtet, når den endelige tekst ikke er beregnet til offentliggørelse og hovedsagelig benyttes til at udtrække vigtig information, dvs. formidling af den egentlige mening, uden at den nødvendigvis behøver være perfekt på målsproget. Outputtet vil være en forståelig tekst, hvor der ikke ved en fejl er udeladt vigtige oplysninger eller tilføjet ukorrekte oplysninger.