Image
CdT Management Board

 

Oversættelsescentret forvaltes af en bestyrelse. De daglige aktiviteter udføres af personalet i Luxembourg under ledelse af centrets direktør.

EU-medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og de fleste af Oversættelsescentrets kunder er repræsenteret i centrets bestyrelse, som er sammensat af ordinære medlemmer og suppleanter:

Når de indstilles til bestyrelsen, skal medlemmer afgive en interesseerklæring i overensstemmelse med centrets politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter. Formålet med denne erklæring er at identificere enhver potentiel eller faktisk interessekonflikt hos medlemmerne i forhold til deres bestyrelsesmedlemskab og at give centret mulighed for i givet fald at træffe passende forholdsregler.

Brug søgegrænsefladen nedenfor for at få adgang til bestyrelsesmedlemmernes interesseerklæringer og CV'er:

Den Europæiske Anklagemyndighed

Olivier Ramsayer
Fuldgyldigt medlem
Gianluca Dianese
Suppleant

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

James Ramsey
Fuldgyldigt medlem
Alessandra Fantini
Suppleant

Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed

Juhan Lepassaar
Fuldgyldigt medlem

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Nicole Romain
Fuldgyldigt medlem
Michail Beis
Suppleant

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde

Dietrich Neumann
Fuldgyldigt medlem
Thibault de Maignas
Suppleant

Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Patrick Hamilton
Fuldgyldigt medlem

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde

Eszter Karoliny
Fuldgyldigt medlem

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse

Roeland Woldhuis
Fuldgyldigt medlem
Maria Molina-Sierra
Suppleant

Den Europæiske Unions Asylagentur

Anis Cassar
Fuldgyldigt medlem
Chiara Petrolito
Suppleant

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

Anna Gigantino
Fuldgyldigt medlem
Salvatore Ricotta
Suppleant

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Andrea di Carlo
Fuldgyldigt medlem
Inge Buffolo
Suppleant

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Guillaume de Roquigny-Iragne
Fuldgyldigt medlem
Miguel Pereira
Suppleant

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Dominika Lempicka-Fichter
Fuldgyldigt medlem

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Andrew Smith
Fuldgyldigt medlem
Mónika Azaola
Suppleant

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Karen Aimard
Fuldgyldigt medlem
Antje Daume
Suppleant

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Corinna Frey
Fuldgyldigt medlem
Stéphanie Wehrheim
Suppleant

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Erja Kaikkonen
Fuldgyldigt medlem
Cécile Beelaerts
Fuldgyldigt medlem

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur

Niall McHale
Fuldgyldigt medlem
Rieke Arndt
Suppleant

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning

Marcus Angioni
Fuldgyldigt medlem

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø

Marcus Angioni
Fuldgyldigt medlem

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område

Marcus Angioni
Fuldgyldigt medlem

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

Marcus Angioni
Fuldgyldigt medlem

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Tzvetan Zafirov
Fuldgyldigt medlem
Alice Fišer
Suppleant

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Jane Shreckengost
Fuldgyldigt medlem

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Mary McCaughey
Fuldgyldigt medlem
Hilary O'Donoghue
Suppleant

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Rosemary de Sousa
Fuldgyldigt medlem
Marie-Christine Ashby
Suppleant

EF-Sortsmyndigheden

Francesco Mattina
Fuldgyldigt medlem

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er

Marcus Angioni
Fuldgyldigt medlem

Fællesforetagendet for Europas jernbaner (ERJU)

Carlo M. Borghini
Fuldgyldigt medlem
Vincent Declerfayt
Suppleant

Rådet for Den Europæiske Union

Katelijn Serlet
Suppleant

Belgien

Andy Detaille
Fuldgyldigt medlem
Bernard Latour
Suppleant

Cypern

Natassa Avraamides-Haratsi
Fuldgyldigt medlem
Demetris Hasikos
Suppleant

Danmark

Carsten Sander
Fuldgyldigt medlem
Erik Jessen
Suppleant

Estland

Mari Peetris
Fuldgyldigt medlem

Finland

Panu Kukkonen
Fuldgyldigt medlem
Vesa Kulmala
Suppleant

Frankrig

Natacha Ficarelli
Fuldgyldigt medlem
Clément De Libero
Suppleant

Grækenland

Antonios Papadopoulos
Fuldgyldigt medlem
Styliani Kromlidou
Suppleant

Irland

Eamonn Mac Aodha
Fuldgyldigt medlem
Michael Williams
Suppleant

Italien

Filippo Ghersini
Fuldgyldigt medlem
Mirko Costa
Suppleant

Letland

Māris Baltiņš
Fuldgyldigt medlem
Arturs Krastiņš
Suppleant

Litauen

Andrius Pauga
Fuldgyldigt medlem
Aleksas Dambrauskas
Suppleant

Luxembourg

Sylvie Lucas
Fuldgyldigt medlem
Luc Scholtes
Suppleant

Malta

Donatienne Spiteri
Suppleant

Nederlandene

Wolfram Metz
Fuldgyldigt medlem
Teresa Morris-Drew
Suppleant

Polen

Justyna Bator
Fuldgyldigt medlem
Justyna Cichowska
Suppleant

Portugal

João Pina de Morais
Fuldgyldigt medlem
Filipe Honrado
Suppleant

Rumænien

Mihai Constandache
Fuldgyldigt medlem

Slovakiet

Roman Suchý
Fuldgyldigt medlem

Slovenien

Boštjan Zupančič
Fuldgyldigt medlem
Tea Mejak
Suppleant

Spanien

Alicia Cocero
Fuldgyldigt medlem
Carlos Moreno
Suppleant

Sverige

Magnus Lärke
Fuldgyldigt medlem
Jeffrey Ganellen
Suppleant

Tyskland

Matthias Gruber
Fuldgyldigt medlem
Roland Schmieger
Suppleant

Ungarn

Endre Gáspár
Fuldgyldigt medlem

Østrig

Ulrike Köhler
Fuldgyldigt medlem