Procedurer med forhandling for kontrakter for mellemstore og små beløb mellem 15 000 og 144 000 euro

Formålet med oplysningerne i dette afsnit er at give forudgående information om Oversættelsescentrets offentliggørelser af indkøbsprocedurer til en skønnet værdi af mellem 15 000,01 og 144 000 euro for leverancer og tjenesteydelser.

Et resumé med yderligere oplysninger om arten af kontrakter for mellemstore eller små beløb, som skal iværksættes, vil blive offentliggjort på denne side senest to uger inden iværksættelsen.

Du kan tilkendegive din interesse ved at sende en e-mail til den angivne adresse og anføre den interesserede parts navn og kontaktoplysninger. Indgivelse af en interessetilkendegivelse skaber hverken en juridisk ret eller en berettiget forventning om tildeling af en kontrakt.

For at vi kan behandle dit svar på en forudgående offentliggørelse, skal vi registrere og behandle personoplysninger (f.eks. dit navn, adresse og andre kontaktoplysninger). Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Du har ret til aktindsigt i dine personoplysninger. Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger findes i den særlige databeskyttelseserklæring om behandling af personoplysninger i forbindelse med indkøbsprocedurer på vores websted.

Du har til enhver tid ret til at henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for spørgsmål, der vedrører behandlingen af dine personoplysninger.

Henvendelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger stiles til den registeransvarlige på e-mailadressen tenders@cdt.europa.eu med angivelse af referencen til den forudgående offentliggørelse.

Igangværende procedure(r)

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-01)

Publish date: 22.7.2021 - Closing date: 6.8.2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from the EU official languages - Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish into English.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 6 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-02)

Publish date: 22.7.2021 - Closing date: 6.8.2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 6 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

 

Call for expression of interest  in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects (CDT/CEI/02/2021)

Publish date: 17.7.2021 - Closing date: 13.8.2021

The Translation Centre for the Bodies of the European Union is launching a call for expression of interest in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects.

In order to complete your bid as accurately as possible, you are requested to follow the instructions below.

  • Carefully read the document at the bottom of this page and scrupulously respect all the indications set out in it.

Any queries or requests for further information may be sent by e-mail to tenders@cdt.europa.eu