Redigering af kildetekster

Redigering defineres som et sprogligt tjek af en tekst for at sikre, at den følger kildesprogets grammatik, tegnsætning og staveregler. Grammatik-, tegnsætnings- og stavefejl rettes af sprogrevisoren. Sprogrevisoren arbejder i "registrer ændringer"-tilstand for at fremhæve de ændringer, der foretages i teksten. Hvis sprogrevisoren mener, at tekstens sproglige kvalitet kan forbedres, så den bliver mere klar og forståelig, indsætter vedkommende en bemærkning i teksten med den foreslåede ændring. Sprogrevisoren forventes ikke at finde eller rette indholdsmæssige fejl eller problemer i teksten. Hvis sprogrevisoren støder på eventuelle indholdsmæssige problemer, fremhæver vedkommende dem i teksten. Det er op til kunden at vurdere, om bemærkningerne er relevante, og følge op på dem. Sprogrevisoren retter ikke fejl, der skyldes tekstens formatering eller layout.

Sproglig rådgivning

Sproglig rådgivning består i at analysere kundens sproglige behov for at finde frem til en løsning, der optimerer oversættelsesprocessen. Dette kan omfatte oprettelse og vedligeholdelse af skræddersyede neurale maskinoversættelsesmotorer, opsætning og udarbejdelse af specifikke arbejdsgangssystemer, teknisk og sproglig forredigering af originaltekster for at gøre den endelige kvalitet bedre osv. Da arbejdsbyrden for denne type tjeneste i høj grad afhænger af kompleksiteten i de enkelte tilfælde, defineres hvert projekt i tæt samarbejde med kunden.