Finansiering

Centret offentliggør alle sine budgetter, herunder eventuelle ændringsbudgetter, og årsregnskabet på sit websted. Dette er i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet som omhandlet i artikel 31 i centrets finansforordning. Centrets budget rummer information om overslagene over indtægter og udgifter for et bestemt år og sammenligninger med tidligere år. Årsregnskabet omfatter centrets regnskaber samt rapporterne om gennemførelsen af centrets budget.

Foreløbigt budgetforslag for 2025

Budget for 2024

Ændringsbudget nr. 2/2023

Final accounts 2022

Ændringsbudget nr. 1/2023

Foreløbigt budgetforslag for 2024

Budget for 2023

Ændringsbudget nr.1/2022

Final accounts 2021

Foreløbigt budgetforslag for 2023

Budget for 2022

Ændringsbudget nr. 2/2021

Final accounts 2020

Budget for 2021

Budget for 2017

Foreløbigt budgetforslag for 2022

Foreløbigt budgetforslag for 2021

Foreløbigt budgetforslag for 2020

Foreløbigt budgetforslag for 2017

Foreløbigt budgetforslag for 2016

Foreløbigt budgetforslag for 2015

Foreløbigt budgetforslag for 2014

Foreløbigt budgetforslag for 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Budget for 2020

Budget 2015

Budget for 2014

Budget for 2013

Budget for 2012

Ændringsbudget nr. 2/2020

Ændringsbudget nr. 2/2019

Ændringsbudget nr. 2/2015

Ændringsbudget nr. 2/2014

Ændringsbudget nr. 2/2013

Ændringsbudget nr. 2/2012

Ændringsbudget nr. 1/2020

Ændringsbudget nr 1/2019

Ændringsbudget nr.1/2016

Ændringsbudget nr 1/2015

Ændringsbudget nr. 1/2014

Ændringsbudget nr. 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

Budget for 2019

Ændringsbudget nr. 1/2018

Final accounts 2017

Foreløbigt budget for 2019

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016

Budget for 2018

Ændringsbudget nr. 1/2017

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012

Final accounts 2016

Foreløbigt budget for 2018

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015

Final accounts 2013

Budget for 2016

Ændringsbudget nr. 1/2011

Ændringsbudget nr. 1/2010