Grundforordning

Forordningen om oprettelsen af centret blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union i november 1994 og revideret ad to omgange, første gang i 1995 for at udvide centrets aktiviteter til også at omfatte de institutioner og organer, der har en oversættelsestjeneste, og styrke det interinstitutionelle samarbejde på oversættelsesområdet, og anden gang i 2003 for at bringe visse bestemmelser i overensstemmelse med Rådets forordning om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Consolidated text: Council ReaKonsolideret tekst: Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter gulation (EC) No 2965/94 of 28 November 1994 setting up a Translation Centre for bodies of the European Union

Grundforordning om oprettelse af Oversættelsescentret – EUT L 314, 1994

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1645/2003

Ændret grundforordning – EUT L 268, 1995