Den Fælles Patentdomstol

Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Europaskolen Luxembourg II

Kontoret for Europaskolernes generalsekretær