Oversættelsescentret, der blev oprettet i 1994, leverer nu i gennemsnit 700 000 sider om året til over 65 kunder overalt i Europa. Det er vokset støt i takt med en stigning i antallet af officielle EU-sprog og højtspecialiserede kunder. Gennem årene har Oversættelsescentret løbende specialiseret sig i at opfylde sine kunders stigende behov med hensyn til filformater, frister, fagterminologi og påkrævede sprogkombinationer (henved 750).

Over
20 år
i flersproglighedens
tjeneste
1994
timeline info

Den 28. november 1994 vedtager Rådet for Den Europæiske Union forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer.


1995
11

officielle EU-sprog

20 000

oversatte sider

7

kunder

I 1995 vedtages en ændringsforordning med henblik på at udvide kundeporteføljen og give centret en rolle i det interinstitutionelle samarbejde.

1996

Centret begynder at oversætte de første EF-varemærker for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM).


1997
timeline info

Centret flytter fra Luxembourgs bymidte til Nouvel Hémicycle-bygningen i Luxembourg-bydelen Kirchberg, der er hjemsted for flere EU-institutioner.


1998
200 000

oversatte sider

12

kunder

2001
timeline info

Flosys tages i brug - et avanceret, internt udviklet IT-værktøj til håndtering af oversættelsesworkflowet, fra ordreafgivelse til levering af det færdige produkt. Centret lancerer Nemo til styring af oversættelsen af EF-varemærker.


2002
1 000 000

oversatte sider

2003
timeline info

Det Europæiske Institut for Kvalitetsstyring anerkender, at centret "gør en målrettet indsats for topkvalitet i Europa".


timeline info

Centret udpeges til projektinitiativtager og projektleder for IATE (Interaktiv Terminologi for Europa), den fælles terminologidatabase for alle Den Europæiske Unions institutioner/organer.


2004
20

officielle EU-sprog

En ny æra indledes for centret med EU's "Big Bang"-udvidelse i 2004. Antallet af EU-sprog næsten fordobles fra 11 til 20.

2005

Centret afholder konferencen "Multilingualism at any price" i anledning af sin 10-års fødselsdag.


2007
23

officielle EU-sprog

Centret udvider sin portefølje af EU-sprog, da Bulgarien og Rumænien tiltræder, og irsk, med enkelte forbehold, opnår status som officielt EU-sprog.

EU's interinstitutionelle terminologidatabase, IATE, gøres offentligt tilgængelig.

2010
timeline info

Centret afholder konferencen "The Language of Europe. Translating for the EU" i anledning af sin 15-års fødselsdag. Centret erstatter Nemo med Tr@Mark for bedre at kunne varetage oversættelsen af EF-varemærker.


2011

Centret lancerer "ECHA-term", en flersproget onlinebaseret terminologidatabase udviklet for Det Europæiske Kemikalieagentur.


2013
8 000 000

oversatte sider

24

officielle EU-sprog, der nu også omfatter kroatisk

timeline info

Centret flytter til sine nuværende lokaler i Drosbach-bygningen i Luxembourg By og undertegner sin hjemstedsaftale med Storhertugdømmet Luxembourg.


2015
9 000 000

oversatte sider

61

kunder

2016
64

kunder

timeline info

Centret erstatter det nedarvede Flosys med et nyt skræddersyet workflowsystem, eCdT.