Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

The Agency manages the registration, evaluation, authorisation and restriction processes for chemical substances to ensure consistency across the European Union. These REACH processes are designed to provide additional information on chemicals, to ensure their safe use, and to ensure competitiveness of the European chemicals industry.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

The aim of EASO is to facilitate, coordinate and strengthen practical cooperation among Member States in the field of asylum and improve the implementation of the EU’s Common European Asylum System. Some Member States are faced with specific and disproportionate pressures on their asylum and reception systems, due in particular to their geographical or demographic situation.

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

CEPOL is an EU agency, established in 2005. CEPOL’s mission is to bring together senior police officers from police forces in Europe – essentially to support the development of a network – and encourage cross-border cooperation in the fight against crime, public security and law and order by organising training activities and research findings. The Centre has started a terminology project for CEPOL which will continue in 2010.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Frontex, the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders, was created as a specialised and independent body tasked to coordinate the operational cooperation between Member States in the field of border security. Frontex complements and provides particular added value to the national border management systems of the Member States. The Centre’s Maltese translators have prepared a glossary of important terms extracted from Frontex documents.

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης

Eurojust is a judicial cooperation body created to help provide safety in the field of freedom, security and justice. Eurojust was set up to assist the fight against serious crime by facilitating the optimal coordination of action for investigations and prosecutions covering the territory of more than one Member State with full respect for fundamental rights and freedoms.