Το Μεταφραστικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1994 και μεταφράζει κατά μέσον όρο 700 0000 σελίδες ετησίως για περισσότερους από 65 πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Αναπτύσσεται σταθερά, παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των επίσημων γλωσσών της ΕΕ και των πελατών υψηλής εξειδίκευσης. Με την πάροδο των ετών, το Μεταφραστικό Κέντρο έμαθε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών του, είτε αυτές αφορούν το μορφότυπο των εγγράφων, τις προθεσμίες και τους τομείς εξειδίκευσης των πελατών, είτε τους απαιτούμενους πολυάριθμους γλωσσικούς συνδυασμούς (περίπου 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

Στις 28 Νοεμβρίου 1994, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 για τη δημιουργία του Μεταφραστικού Κέντρου.


1995
11

επίσημες γλώσσες της ΕΕ

20 000

μεταφρασμένες σελίδες

7

πελάτες

Το 1995 εκδόθηκε τροποποιητικός κανονισμός που διεύρυνε τον κύκλο των πελατών του και ανέθεσε στο Μεταφραστικό Κέντρο αρμοδιότητα σε θέματα διοργανικής συνεργασίας.

1996

Το Μεταφραστικό Κέντρο αρχίζει να μεταφράζει τα πρώτα κοινοτικά εμπορικά σήματα για το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (OHIM).


1997
timeline info

Το Μεταφραστικό Κέντρο μετακομίζει από το κέντρο της πόλης του Λουξεμβούργου στο Nouvel Hémicycle, στο Kirchberg του Λουξεμβούργου όπου βρίσκονται τα περισσότερα όργανα της ΕΕ


1998
200 000

μεταφρασμένες σελίδες

12

πελάτες

2001
timeline info

Τίθεται σε λειτουργία το Flosys. Πρόκειται για προηγμένης τεχνολογίας εργαλείο ΤΠ που αναπτύχθηκε σε ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο, το οποίο χειρίζεται τη συνολική ροή του μεταφραστικού έργου από τη στιγμή της αποστολής του εγγράφου από τον πελάτη στο Μεταφραστικό Κέντρο μέχρι την παράδοση της μετάφρασης του εγγράφου στις διάφορες γλώσσες.

Το Κέντρο θέτει σε λειτουργία το Nemo για τη διαχείριση της διαδικασίας μετάφρασης των κοινοτικών ευρωπαϊκών σημάτων.


2002
1 000 000

μεταφρασμένες σελίδες

2003
timeline info

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της Ποιότητας (EFQM) αναγνωρίζει ότι το Κέντρο «συμβάλλει στην  αριστεία στην Ευρώπη».


timeline info

Το Κέντρο ορίζεται ως φορέας υλοποίησης και διαχειριστής έργου για την IATE (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη), την κοινή βάση δεδομένων ορολογίας για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


2004
20

επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Η «κοσμογονική» διεύρυνση της ΕΕ το 2004, με την οποία σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των γλωσσών της ΕΕ από 11 σε 20, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το Κέντρο.

2005

Για τη 10η επέτειο από τη δημιουργία του, το Κέντρο οργανώνει διάσκεψη για την «Πολυγλωσσία με κάθε τίμημα».


2007
23

επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Το Κέντρο προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο του και άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ και τον ορισμό της ιρλανδικής ως επίσημης γλώσσας της ΕΕ, αν και με κάποιες εξαιρέσεις.

Το ευρύ κοινό αποκτά ελεύθερη πρόσβαση στη διοργανική βάση ορολογίας της ΕΕ, την IATE.

2010
timeline info

Για τον εορτασμό της 15ης επετείου από την ίδρυσή του, το Κέντρο διοργανώνει διάσκεψη με τίτλο «Η γλώσσα της Ευρώπης. Μεταφράζοντας για την ΕΕ».

Το Κέντρο αντικαθιστά το Nemo με τη ροή εργασίας Tr@Mark για τη διαχείριση της διαδικασίας μετάφρασης των σημάτων της ΕΕ.


2011

Το Κέντρο θέτει σε εφαρμογή το ECHA-term, μια επιγραμμική πολυγλωσσική βάση ορολογίας που αναπτύχθηκε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων.


2013
8 000 000

μεταφρασμένες σελίδες

24

πλέον επίσημες γλώσσες της ΕΕ με τα κροατικά.

timeline info

Το Κέντρο μετακομίζει στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκεται σήμερα, στο κτίριο Drosbach στην πόλη του Λουξεμβούργου και υπογράφει τη συμφωνία για την έδρα του με το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.


2015
9 000 000

μεταφρασμένες σελίδες

61

πελάτες

2016
64

πελάτες

timeline info

Το Κέντρο θέτει σε εφαρμογή το eCdT, το νέο σύστημα διαχείρισης της ροής εργασιών για τις κατά παραγγελία μεταφράσεις, το οποίο αντικαθιστά το αρχικό σύστημα Flosys.