Υπάλληλοι τεχνικήσ υποστήριξησ τησ μετάφρασησ

Contract Agent Αρ. αναφ. CDT-ACIII-2016/01 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/09/2016 - Ημερομηνία λήξης: 13/10/2016

Προϊστάμενος του Τμήματος στρατηγικού σχεδιασμού και προϋπολογισμού

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD8-2016/01 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/08/2016 - Ημερομηνία λήξης: 16/09/2016

γραμματέας

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AST/SC2/2015/03 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/01/2016 - Ημερομηνία λήξης: 08/02/2016