ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD5-2017/04 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2017 - Ημερομηνία λήξης: 24/01/2018

Υπάλληλοι τεχνικής υποστήριξης της μετάφρασης

Contract Agent Αρ. αναφ. CDT-ACII-2017/01 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/11/2017 - Ημερομηνία λήξης: 21/12/2017

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD5-2017/03 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/10/2017 - Ημερομηνία λήξης: 30/11/2017

Finance Assistant AST3-AST5 (Inter-Agency Mobility)

Inter-Agency Mobility Αρ. αναφ. CDT/IAM/AST/17/01 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/10/2017 - Ημερομηνία λήξης: 07/11/2017

Vacancy notice No CDT/02/2017 – Direction (AST4-AST9) (deadline extended)

Official Αρ. αναφ. CDT/02/2017 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/09/2017 - Ημερομηνία λήξης: 15/11/2017

Notice of internal competition – Administrator Finance (AD5)

Internal competition Αρ. αναφ. CDT/CI/2017/01 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/05/2017 - Ημερομηνία λήξης: 26/06/2017

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD5-2017/02 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/04/2017 - Ημερομηνία λήξης: 29/05/2017

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CDT-AD5-2017/01

Temporary Agent Αρ. αναφ. CDT-AD5-2017/01 - Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/04/2017 - Ημερομηνία λήξης: 23/05/2017