Πρόκειται για μεταφραστική υπηρεσία κατά την οποία οι επιμελητές βελτιώνουν την παραγωγή της αυτόματης μετάφρασης. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την επεξεργασία, την τροποποίηση και/ή τη διόρθωση του προϊόντος της αυτόματης μετάφρασης, όταν το τελικό κείμενο δεν προορίζεται για δημοσίευση, αλλά έχει σκοπό κυρίως την συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων, δηλαδή την επικοινωνία του βασικού νοήματος χωρίς το αποτέλεσμα στη γλώσσα-στόχο να είναι απαραίτητα τέλειο. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα κατανοητό κείμενο στο οποίο καμία σημαντική πληροφορία δεν θα έχει παραληφθεί κατά λάθος αλλά ούτε θα έχουν προστεθεί λανθασμένες πληροφορίες.