Διοικητικό Συμβούλιο

Το Κέντρο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των πελατών του Κέντρου, έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες