ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΕΤΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΊΑ

Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ιδρύθηκε το 1994, με έδρα το Λουξεμβούργο. Κύρια αποστολή του είναι να παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης και συναφείς γλωσσικές υπηρεσίες στους άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. Μπορεί επίσης να συνδράμει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ που διαθέτουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες, σε περιόδους υψηλού φόρτου εργασίας ή στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων. Το Κέντρο μεταφράζει συνολικά για 70 πελάτες. Στο τέλος του 2020, το Κέντρο απασχολούσε συνολικά 220 υπαλλήλους, στους οποίους περιλαμβάνονται μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι.

Αναπτύσσεται σταθερά, παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των επίσημων γλωσσών της ΕΕ και των πελατών υψηλής εξειδίκευσης. Με την πάροδο των ετών, το Μεταφραστικό Κέντρο απέκτησε σημαντική εμπειρία που του επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των πελατών του, είτε αυτές αφορούν το είδος των υπηρεσιών, τον μορφότυπο των εγγράφων, τις προθεσμίες, τους τομείς εξειδίκευσης ή τους πολυάριθμους πιθανούς γλωσσικούς συνδυασμούς (περίπου 750).

Η δεύτερη αποστολή του Κέντρου είναι να συμμετέχει στη διοργανική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό τον εξορθολογισμό των μεθόδων εργασίας και την επίτευξη παγκόσμιων οικονομιών κλίμακας. Από το 2003, το Μεταφραστικό Κέντρο αναπτύσσει και διαχειρίζεται επίσης τη διοργανική βάση ορολογίας IATE για λογαριασμό των θεσμικών εταίρων του.

 

 

 


 
1994
 
Image
EU flag

Στις 28 Νοεμβρίου 1994, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 για την ίδρυση του Μεταφραστικού Κέντρου.

1995
 
Ο πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Edouard Brackeniers 
Οκτώβριος 1995 – Δεκέμβριος 1996
Το 1995 εκδόθηκε τροποποιητικός κανονισμός που διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των πελατών του και ανέθεσε στο Μεταφραστικό Κέντρο αρμοδιότητες σε θέματα διοργανικής συνεργασίας.
Ο πρώτος διευθυντής του Κέντρου
Francisco De Vicente 
Οκτώβριος 1995 – Ιανουάριος 2005

 

11

επίσημες γλώσσες της ΕΕ

20 000

μεταφρασμένες σελίδες

7

πελάτες

 
1997
Η δεύτερη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Colette Flesch 
Ιανουάριος 1997 – Ιούνιος 1999
Το Μεταφραστικό Κέντρο μετακομίζει από το κέντρο της πόλης του Λουξεμβούργου στο Nouvel Hémicycle, στο Kirchberg του Λουξεμβούργου όπου είναι εγκατεστημένα τα περισσότερα όργανα της ΕΕ.
1998
 

200 000

μεταφρασμένες σελίδες

12

πελάτες

 
 
1999
 
Ο τρίτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Brian McCluskey 
Ιούλιος 1999 – Ιούνιος 2002
2001
 
Τίθεται σε λειτουργία το Flosys, ένα εργαλείο ΤΠ προηγμένης τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από το ίδιο το Κέντρο και διαχειρίζεται τη συνολική ροή των εργασιών μετάφρασης από τη στιγμή της αποστολής του εγγράφου από τον πελάτη στο Μεταφραστικό Κέντρο μέχρι την παράδοση της μετάφρασης του εγγράφου στις διάφορες γλώσσες.
Το Κέντρο εγκαινιάζει το εργαλείο Nemo, το οποίο προορίζεται για τη διαχείριση της διαδικασίας μετάφρασης των κοινοτικών σημάτων.
 
 
2002
Ο τέταρτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Michel Vanden Abeele 
Ιούλιος 2002 – Ιούνιος 2003

1 000 000

μεταφρασμένες σελίδες

2003
 
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της Ποιότητας (EFQM) αναγνωρίζει ότι το Κέντρο «συμβάλλει στην αριστεία στην Ευρώπη».
Το Κέντρο ορίζεται ως ο υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση και τη διαχείριση του έργου για την IATE (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη), την κοινή βάση ορολογίας για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
 
2004
Ο πέμπτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
Ιανουάριος 2004 – Απρίλιος 2010

20

επίσημες γλώσσες της ΕΕ

 
Η μεγάλη διεύρυνση της ΕΕ το 2004, με την οποία σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των γλωσσών της ΕΕ από 11 σε 20, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το Κέντρο.
2005
 
Ασκούσα χρέη διευθύντριας
Marie-Anne Fernández Suárez 
Ιανουάριος 2005 – Απρίλιος 2006
Για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυσή του, το Κέντρο διοργανώνει τη διάσκεψη με τίτλο «Multilingualism at any price» (Πολυγλωσσία με κάθε κόστος).
 
 
2006
 
Η δεύτερη διευθύντρια του Κέντρου
Gailė Dagilienė 
Μάιος 2006 – Οκτώβριος 2013 
2007
 
Το Κέντρο προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό του αρκετές ακόμη επίσημες γλώσσες της ΕΕ μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ και τον ορισμό της ιρλανδικής ως επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και με καθεστώς παρέκκλισης.
Το ευρύ κοινό αποκτά ελεύθερη πρόσβαση στη διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας της ΕΕ, την IATE.
Επίσκεψη του κ. Leonard Orban, του ευρωπαίου επιτρόπου αρμόδιου για θέματα πολυγλωσσίας.

23

επίσημες γλώσσες της ΕΕ

 
2010
 
Για τον εορτασμό της 15ης επετείου από την ίδρυσή του, το Κέντρο διοργανώνει διάσκεψη με τίτλο «The Language of Europe Translating for the EU» (Η γλώσσα της Ευρώπης. Μεταφράζοντας για την ΕΕ).
Το Κέντρο αντικαθιστά το Nemo με τη ροή εργασίας Tr@Mark για τη διαχείριση της διαδικασίας μετάφρασης των κοινοτικών σημάτων.
2011
 
Το Κέντρο εγκαινιάζει την ECHA-term, μια επιγραμμική πολυγλωσσική βάση ορολογίας που αναπτύχθηκε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων.
Ο έκτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Rytis Martikonis 
Φεβρουάριος 2011 – Φεβρουάριος 2022
 
2013

8 000 000

μεταφρασμένες σελίδες

24

επίσημες γλώσσες της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης πλέον και της κροατικής

Ασκούσα χρέη διευθύντριας
Marie-Anne Fernández Suárez 
Οκτώβριος 2013 – Ιούλιος 2015 
Το Κέντρο μετακομίζει στις σημερινές εγκαταστάσεις του, στο κτίριο Drosbach, στην πόλη του Λουξεμβούργου, και υπογράφει τη συμφωνία για την έδρα του με το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
2015
 
Ασκών χρέη διευθυντή
Benoît Vitale
Αύγουστος 2015 – Δεκέμβριος 2015

9 000 000

μεταφρασμένες σελίδες

61

πελάτες

 
2016
 
Η τρίτη διευθύντρια του Κέντρου
Máire Killoran
Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2018 
Το Κέντρο εγκαινιάζει το eCdT, το νέο εξατομικευμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών μεταφράσεων, το οποίο αντικαθιστά το αρχικό σύστημα Flosys.
2017
 
Μελέτη για το Μεταφραστικό Κέντρο ως πάροχο κοινών γλωσσικών υπηρεσιών για τους οργανισμούς και τα όργανα της ΕΕ. Η μελέτη επιβεβαιώνει τον λόγο ύπαρξης του Κέντρου. 
 
 
2018

65

πελάτες

Εγκαινιάζεται η ολοκαίνουργια έκδοση της IATE 
Υιοθέτηση στρατηγικής προσέγγισης και έγκριση διετούς σχεδίου μετασχηματισμού  
Το Κέντρο υπογράφει συμφωνία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για διετές πρόγραμμα συνεργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη νέων γλωσσικών υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. 
2019
 

12 800 000

μεταφρασμένες σελίδες

68

πελάτες

Ασκών χρέη διευθυντή
Benoît Vitale
Ιανουάριος 2019 – Ιανουάριος 2022
Το Κέντρο αρχίζει να υλοποιεί το διετές σχέδιο μετασχηματισμού του 
 
2020
Το Κέντρο ολοκληρώνει την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού του εγκαινιάζοντας την παροχή νέων υπηρεσιών και την υιοθέτηση νέων διαδικασιών και εργαλείων.

13 400 000

μεταφρασμένες σελίδες

69

πελάτες

2021
 
 
Το Κέντρο εγκαινιάζει μια σειρά νέων υπηρεσιών: αυτόματη μετάφραση· προσαρμοσμένη αυτόματη μετάφραση· αυτόματη μεταγραφή· μετάφραση·Paste ‘n’ go, μη εκτενής μετα-επιμέλεια.  
 
2022
Ο έβδομος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρήστος Ελληνίδης 
Μάρτιος 2022 – έως σήμερα
Η τέταρτη διευθύντρια του Κέντρου
Ildikó Horváth
Φεβρουάριος 2022 — έως σήμερα

70

πελάτες

2023
 

73

πελάτες

Το Κέντρο εγκαινιάζει τη μοναδική στρατηγική των πολλαπλών μηχανών αυτόματης μετάφρασης (MEMT).