Οι πίνακες επιτυχόντων περιλαμβάνουν τους υποψήφιους που έχουν επιτύχει σε διαδικασία επιλογής και έχουν επιλεγεί ως δυνητικοί υποψήφιοι για πρόσληψη.

Εάν προκύψει ανάγκη, το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων.

Ο πίνακας επιτυχόντων μπορεί επίσης να κοινοποιείται σε άλλους οργανισμούς της ΕΕ, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι η συμπερίληψη στον πίνακα επιτυχόντων δεν συνεπάγεται πρόσληψη.

Για να διαπιστώσετε την ισχύ ενός πίνακα επιτυχόντων, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες επιτυχόντων του CdT και την ισχύ τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: E-Selection@cdt.europa.eu.