Προσχεδιο του προϋπολογισμου για το 2025

Προϋπολογισμός για το 2024

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2023

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2023

Προσχεδιο του προϋπολογισμου για το 2024

Προϋπολογισμός για το 2023

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2022

Προσχεδιο του προϋπολογισμου για το 2023

Προϋπολογισμός για το 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2021

Προϋπολογισμός για το 2021

Προϋπολογισμός για το 2017

Προσχεδιο του προϋπολογισμου για το 2022

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2016

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014

Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Προϋπολογισμός για το 2020

Budget 2015

Προϋπολογισμός για το 2014

Προϋπολογισμός για το 2013

Προϋπολογισμός για το 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2019

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2014

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2013

Διορθωτικός προϋπολογισμός 2/2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2019

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2015

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2014

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2021

προυπολογισμοσ για το 2019

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2018

ΠΡΟΚΑTΑΡΚTΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Προϋπολογισμός 2018

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2017

ΠΡΟΚΑTΑΡΚTΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2011

Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2010