Ενιαίο Δικαστήριο για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο II

Γραφείο του γενικού γραμματέα των ευρωπαϊκών σχολείων