ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΕΤΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΊΑ

Το Μεταφραστικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1994 και μεταφράζει κατά μέσον όρο 700 0000 σελίδες ετησίως για περισσότερους από 65 πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Αναπτύσσεται σταθερά, παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των επίσημων γλωσσών της ΕΕ και των πελατών υψηλής εξειδίκευσης. Διαβάστε περισσότερα

Οι εταίροι μας

Οι πελάτες μας

Διοργανική συνεργασία

Εξωτερικοί πάροχοι γλωσσικών υπηρεσιών

3921770
Pages translated since 1995
 
8868544
Τα σήματα της ΕΕ και τα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα μεταφράζονται από το 1995.
 
771
Γλωσσικά ζεύγη

Τελευταία νέα