ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΕΤΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ

Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Κύρια αποστολή του είναι να παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης και συναφείς γλωσσικές υπηρεσίες στους άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. Μπορεί επίσης να συνδράμει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ που διαθέτουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες, όταν υπάρχει υψηλός φόρτος εργασίας ή για συγκεκριμένα έργα. Συνολικά, το Κέντρο μεταφράζει για σχεδόν 70 πελάτες. Στο τέλος του 2020, το Κέντρο απασχολούσε συνολικά 220 υπαλλήλους, στους οποίους περιλαμβάνονται μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

Η σημαία της ΕΕ

 

Οργανισμοί της ΕΕ

Οι υπηρεσίες μας

Οι εταίροι μας

14 064 106

Μεταφρασμένες σελίδες από το 1995

21 599 277

Μεταφρασμένα σήματα της ΕΕ και κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα από το 1995

838

Γλωσσικά ζεύγη

Europe Day 2022 in Esch-sur-Alzette!

Europe Day 2022

Come and join us for Europe Day 2022, which will be held on Monday 9 May from 12 pm to 6 pm in Esch-sur-Alzette (Luxembourg), one of this year’s European Capitals of Culture. Various EU translation services, among them the Translation Centre, will jointly man a stand in the European Village set up for this occasion.

JIAMCATT 2022 is over … bring on JIAMCATT 2023!

Jiamcatt group picture

The JIAMCATT 2022 meeting took place this year in Geneva from 20 to 22 April. After two years of the pandemic, it was the first event in hybrid format, with about 80 participants present in Geneva and approximately 170 connected from other places.

Development and sharing of terminology in the energy field

Energy terminology in IATE

The Translation Centre is taking part in the initiative launched the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) to create and share key terminology in the energy field. Almost 600 entries are already available in English and German in IATE, the EU interinstitutional terminology database. Work is ongoing to enrich these entries with equivalents in other EU languages.

Podcast interview with the Centre's Director

Podcast with CdT

Our new Director, Ildikó Horváth, features in the latest interview on memoQ talks, the podcast series organised by memoQ Translation Technologies. 
 

The Centre’s key achievements in 2021

Cover of the Highlights of the Year 2021 Report

The EU motto ‘United in diversity’ has always been a source of inspiration for the Translation Centre, given its multicultural working environment. In 2021, the combination of teleworking and on-site working added an extra layer of diversity but this turned out very well, despite the pandemic. We achieved 641 970 translated pages and capitalised on the Transformation Plan 2019-2020 by launching new services and innovative projects for our 69 clients.

Call for tenders for cleaning services of the Translation Centre’s premises

Call for tenders for translation and post-editing services regarding texts in the legal field

Call for tenders for translation and post-editing services regarding texts in the legal field

Call for tenders for translation and post-editing services regarding texts in the legal field

Call for tenders for translation and post-editing services regarding texts in the legal field