ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΕΤΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ

Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Κύρια αποστολή του είναι να παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης και συναφείς γλωσσικές υπηρεσίες στους άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. Μπορεί επίσης να συνδράμει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ που διαθέτουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες, όταν υπάρχει υψηλός φόρτος εργασίας ή για συγκεκριμένα έργα. Συνολικά, το Κέντρο μεταφράζει για σχεδόν 70 πελάτες. Στο τέλος του 2020, το Κέντρο απασχολούσε συνολικά 220 υπαλλήλους, στους οποίους περιλαμβάνονται μόνιμοι, έκτακτοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

Η σημαία της ΕΕ

 

Οργανισμοί της ΕΕ

Οι υπηρεσίες μας

Οι εταίροι μας

14 064 106

Μεταφρασμένες σελίδες από το 1995

21 599 277

Μεταφρασμένα σήματα της ΕΕ και κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα από το 1995

838

Γλωσσικά ζεύγη

Director’s EUAN presentation on the EU’s shared language service provider

EUAN meeting picture

The Heads of EU Agencies met for their first biannual meeting on 8 February in Brussels, where they discussed issues of governance and institutional responsibilities. On this occasion, the Centre’s Director shared insights on how the Centre’s cooperation model has evolved.

IATE at the Translation and the Computer TC45 conference!

banner AsLing Internet

The 45th edition of the Translating and the Computer conference (TC45) once again brought together professionals in the field to discuss translation and technology-related topics.

Women leaders pioneering change in EU Agencies

banner leadership

In celebration of International Women’s Day, the EU Agencies Network (EUAN) hosted a fruitful discussion among women Executive Directors which resulted in a publication exploring their vital role in reshaping leadership. This dynamic conversation focused on highlighting diverse leadership styles while offering an opportunity to reflect on the growing influence women in managerial positions have. The Translation Centre’s Director was among the contributors and provided insights based on her personal experience as part of the dialogue.

EU AI Talk insights: exploring the potential of AI in the EU Agencies

Banner

As Artificial Intelligence (AI) continues to evolve, the emergence of Generative AI and Large Language Models (LLMs) offers transformative opportunities for the EU public sector. The EU Agencies play a central role in adopting these innovative technologies responsibly, while also shaping the corresponding regulatory landscape.

IATE was invited to the Translating Europe Workshops

Banner IATE Tool Manager’s contribution to the Translating Europe Workshop

One of the Translating Europe Workshops (TEW) took place on 25 October, and was jointly organised by the European Commission and the University of Granada. This year’s theme was 'Translation nowadays and beyond: technological challenges and diversification of an ever-evolving profession'.

The Workshop covered topics ranging from translation specialisations and language technology to accessibility, and provided a comprehensive overview of the current state and future prospects of translation practices. 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union is launching a call for expression of interest in sale of phased-out office monitors.

Traineeship CDT-TR-2024
Temporary Agent CDT-AD5-2024-01