1994. aastal loodud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus tõlgib praegu rohkem kui 65 kliendile üle Euroopa aastas keskmiselt 700 000 lehekülge. Tõlkekeskus on käsikäes ELi ametlike keelte ja väga spetsiifiliste klientide arvu suurenemisega pidevalt kasvanud. Aastatega on tõlkekeskus õppinud rahuldama klientide üha suurenevaid vajadusi, olgu tegu siis failivormingute, tähtaegade, kliendi pädevusvaldkondade või vajalike keelekombinatsioonidega (ligikaudu 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

28. novembril 1994 võtab Euroopa Liidu Nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse asutamise kohta.


1995
11

ELi ametlikku keelt

20 000

tõlgitud lehekülge

7

klienti

1995. aastal võetakse vastu määruse muudatus, et suurendada kliendiportfelli ja kaasata tõlkekeskus institutsioonidevahelisse koostöösse.

1996

Tõlkekeskus hakkab tõlkima Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM) esimesi ühenduse kaubamärke.


1997
timeline info

Tõlkekeskus kolib Luxembourgi kesklinna ruumidest Kirchbergi linnaossa, kus asub enamik ELi institutsioone, hoonesse Nouvel Hémicycle.


1998
200 000

tõlgitud lehekülge

12

klienti

2001
timeline info

Kasutusele võetakse Flosys. See on tõlkekeskuses väljatöötatud tipptasemel IT-vahend, mille abil hallatakse kõiki tööprotsesse alates hetkest, mil klient saadab tõlkekeskusele dokumendi, kuni tõlgitud dokumendi üleandmiseni.

Tõlkekeskus võtab ühenduse kaubamärgi tõlkeprotsessi haldamiseks kasutusele tõlkeprogrammi Nemo.


2002
1 000 000

tõlgitud lehekülge

2003
timeline info

Euroopa Kvaliteedijuhtimise Sihtasutus (EFQM) tunnustab tõlkekeskust kvaliteedile pühendumise eest Euroopas.


timeline info

Tõlkekeskus määratakse Euroopa Liidu institutsioonide/asutuste ühise terminiandmebaasi IATE (Euroopa interaktiivne terminibaas) projekti algatajaks ja juhiks.


2004
20

ELi ametlikku keelt

ELi 2004. aasta järsk laienemine, mis peaaegu kahekordistab ELi ametlike keelte arvu 11-lt 20-le, tähistab tõlkekeskuse jaoks uue ajastu algust.

2005

Tõlkekeskus korraldab 10. aastapäeva puhul konverentsi „Mitmekeelsus iga hinna eest“.


2007
23

ELi ametlikku keelt

Tõlkekeskus saab juurde uued töökeeled, kui ELiga ühinevad Bulgaaria ja Rumeenia ning iiri keelest saab ELi ametlik keel, kuigi teatavate mööndustega.

Üldsusele tehakse kättesaadavaks ELi institutsioonidevaheline terminibaas IATE.

2010
timeline info

Tõlkekeskus korraldab 15. aastapäeva tähistamiseks konverentsi „Euroopa keel – tõlkimine Euroopa Liidu hüvanguks“.

Tõlkekeskus asendab ühenduse kaubamärgi tõlkeprotsessi haldamiseks kasutatava tõlkeprogrammi Nemo tööprotsessi haldamise vahendiga Tr@Mark.


2011

Tõlkekeskus avab Euroopa Kemikaaliameti jaoks koostatud mitmekeelse terminibaasi ECHA-term.


2013
8 000 000

tõlgitud lehekülge

24

ELi ametlikku keelt, sh horvaadi keel

timeline info

Tõlkekeskus kolib oma praegusesse asukohta Drosbachi hoones Luxembourgis ning sõlmib Luksemburgi Suurhertsogiriigiga tegevuskoha lepingu.


2015
9 000 000

tõlgitud lehekülge

61

klienti

2016
64

klienti

timeline info

Tõlkekeskus võtab kasutusele uue kohandatud tööprotsessi haldamise süsteemi eCdT, millega asendatakse vana süsteem Flosys.