Käimasolev(ad) menetlus(ed)

Call for tenders (LEG18-05SCEN)

Avaldamiskuupäev: 23/10/2018 - Tähtpäev: 23/11/2018

Call for tenders for translation services regarding texts in the legal field

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching 1 call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the legal field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services.

Tõlkekeskus korraldab regulaarselt pakkumismenetlusi ja osaleb institutsioonidevahelistes pakkumismenetlustes mitmesugustes valdkondades.

Kooskõlas oma asutamismääruse, nõukogu määrusega (EÜ) nr 2965/94 on keskus juriidiline isik ja võib seetõttu sõlmida lepinguid väliste teenuseosutajatega.

Lepingu sõlmimine on võimalik üksnes pärast rangete pakkumismenetluste edukat läbiviimist kooskõlas ELi riigihanke-eeskirjadega.

Pakkumuse esitamiseks peavad huvitatud välised teenuseosutajad vastama tõlkekeskuse pakkumiskutsele.

Kogu teave pakkumismenetluses osalemise kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas või käesoleval veebilehel.

Tuleb siiski arvestada, et tõlkekeskuse veebileht ei asenda ametlikku pakkumiskutset hanketeadete elektroonilises andmebaasis TED (Tenders Electronic Daily), Euroopa Liidu Teataja kaasande internetiversioonis, mis annab teavet Euroopa riigihangete kohta.

Seega ei võta tõlkekeskus endale vastutust ega mingeid kohustusi seoses oma veebilehel esitatud teabega.

Käimasolevate pakkumismenetluste loetelu (olemasolu korral) on esitatud allpool.