Käimasolev(ad) menetlus(ed)

Pakkumismenetlus puudub.

Tõlkekeskus korraldab regulaarselt pakkumismenetlusi ja osaleb institutsioonidevahelistes pakkumismenetlustes mitmesugustes valdkondades.

Kooskõlas oma asutamismääruse, nõukogu määrusega (EÜ) nr 2965/94 on keskus juriidiline isik ja võib seetõttu sõlmida lepinguid väliste teenuseosutajatega.

Lepingu sõlmimine on võimalik üksnes pärast rangete pakkumismenetluste edukat läbiviimist kooskõlas ELi riigihanke-eeskirjadega.

Pakkumuse esitamiseks peavad huvitatud välised teenuseosutajad vastama tõlkekeskuse pakkumiskutsele.

Kogu teave pakkumismenetluses osalemise kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas või käesoleval veebilehel.

Tuleb siiski arvestada, et tõlkekeskuse veebileht ei asenda ametlikku pakkumiskutset hanketeadete elektroonilises andmebaasis TED (Tenders Electronic Daily), Euroopa Liidu Teataja kaasande internetiversioonis, mis annab teavet Euroopa riigihangete kohta.

Seega ei võta tõlkekeskus endale vastutust ega mingeid kohustusi seoses oma veebilehel esitatud teabega.

Käimasolevate pakkumismenetluste loetelu (olemasolu korral) on esitatud allpool.

Dokumendid