Image
Tõlkekeskuse töövoog

 


Kuidas käsitleb tõlkekeskus klientide tellimusi?

Kvaliteetne tõlkimine kõigis tellitud keelekombinatsioonides kokkulepitud tähtaja jooksul on ülesanne, mida tõlkekeskus lahendab iga päev. Aastate jooksul oleme optimeerinud oma töövoogu, et tagada tellimuste võimalikult sujuv käsitlemine. Siin on meie töövoo eri etapid tellimuse saabumisest tõlke üleandmise ja kliendilt tagasiside saamiseni.

1. Saabuvad tellimused

Kõiki eCdT kliendiportaali kaudu saabunud tellimusi jälgib töövoo haldamise talitus. Talituse töötajad kontrollivad lähteteksti failide keelt, lehekülgede arvu ja vormingut, tellitud teenust, tähtaega ja sihtkeelt või -keeli.

2. Eeltöötlus

Töövoo haldamise talituse töötajad tagavad, et lähteteksti failides ei oleks küljendusprobleeme, koguvad vajaliku viitematerjali, võtavad tõlkemäludest taaskasutatava sisu ning edastavad kõik tööfailid koos keele- ja terminiressurssidega.

3. Tõlkimine

Kui eeltöötlusetapp on valmis ning olenevalt saadud tulemustest, otsustavad töövoo haldamise talituse töötajad, kas tööülesanne antakse kvalifitseeritud koosseisulistele tõlkijatele või tellitakse allhankena tõlkekeskuse spetsialiseerunud vabakutseliste tõlkijate võrgustikult. Töövoo haldamise talituse töötajad määravad tööülesanded tõlkijatele spetsialiseerumise, oskuste ja emakeele järgi. Allhanke kriteeriumid hõlmavad asutusesisest töökoormust, konfidentsiaalsuse taset, sisu ja dokumentide pikkust. Kui dokumendi jaoks kasutatakse allhanget, saab töövoo haldamise talitus tugineda väliste teenuseosutajatega sõlmitud olemasolevate raamlepingutele, kuid võib kasutada ka erilepinguid, olenevalt teemast ja keelekombinatsioonist.

4. Kliendikoordineerija / töövoo haldamise talituse kasutajatugi

Tõlkijad võivad küsida nõu tõlkekeskuse kliendikoordineerijatelt oma töökaaslaste seast, et selgitada kliendiga mis tahes üldisi keeleprobleeme. Tõlkeprotsessi jooksul esitatud konkreetsetest tellimustest tulenevad keelelised ja sisuga seotud küsimused suunatakse kliendile töövoo haldamise talituse kaudu, kes võtab selgituste saamiseks ühendust kliendi tellimuse esitajaga.

5. Vahetöötlus

Töövoo haldamise talitus kontrollib, et vabakutselistele tõlkijatele saadetavates ja neilt saabuvates dokumentides ei oleks tehnilisi probleeme.

6. Kvaliteedikontroll

Kõigi dokumentide kvaliteeti kontrollivad tõlkekeskuse koosseisulised tõlkijad. Kõiki allhankena tellitud tõlkeid toimetavad koosseisulised tõlkijad, kes seejärel täidavad hindamislehe vabakutselise tõlkija töö kvaliteedi kohta vastavalt raamlepingute tingimustele ja tõlkekeskusele keeleteenuste osutamise üldtingimustele. Asutusesiseseid tõlkeid toimetab teine sama keelerühma tõlkija.

7. Järeltöötlus

Töövoo haldamise talitus kontrollib, et toimetatud dokumendid oleks täielikud, ning parandab vajaduse korral küljendust. Samuti kontrollib töövoo haldamise talitus klientidele veebi üleslaadimisega edastatavate failide täielikkust ja kuvatavust, parandab neid ning laadib need siis veebi üles.

8. Üleandmine

Töövoo haldamise talituse töötajad tagavad, et dokumendid antakse kliendile üle kokkulepitud tähtaja jooksul.

9. Parandatud versiooni taotlused

Töövoo haldamise talitus hindab iga parandatud versiooni taotlust, et teha kindlaks, kas see nõuab tõlkija sisendit või saab seda parandada tehniliste vahenditega. Kui keeleline parandus on vajalik, analüüsib tõlkeosakond parandatud versiooni taotlust, teeb vajalikud parandused ja valmistab ette lõpliku versiooni, mille töövoo haldamise talitus saadab kliendile koos tõlkija vastusega.