Mis toimub, kui klient saadab tõlkekeskusele tellimuse?

Kvaliteetne tõlkimine kõigis tellitud keelekombinatsioonides kokkulepitud tähtaja jooksul on tõlkekeskuse igapäevane tööülesanne. Aastate jooksul oleme optimeerinud oma töövoogu, et tagada tellimuste võimalikult sujuv töötlemine. Allpool selgitame töövoo eri etappe tellimuse saabumisest tõlke üleandmise ja kliendilt tagasiside saamiseni.

1.Tellimuste vastuvõtmine

Kõiki eCdT kliendiportaali kaudu saabunud tellimusi jälgib töövoo haldamise talitus. Talituse töötajad kontrollivad lähteteksti failide keelt, lehekülgede arvu ja vormingut, tellitud teenust, tähtaega ja sihtkeeli.

2.Eeltöötlus

Talituse töötajad kontrollivad, et lähteteksti failides ei oleks küljendusvigu, koguvad vajaliku abimaterjali, võtavad tõlkemäludest vastava sisu ning koondavad kõik tööfailid koos keele- ja terminiressurssidega üheks tööülesandeks.

3.Tõlkimine

Olenevalt eeltöötluse tulemustest otsustavad talituse töötajad, kas tööülesanne antakse kvalifitseeritud sisetõlkijatele või tellitakse allhankena tõlkekeskuse spetsialiseerunud vabakutseliste tõlkijate võrgustikult. Töövoo haldamise talituse töötajad määravad tööülesanded tõlkijatele spetsialiseerumise, oskuste ja emakeele järgi.  Allhanke tellimise kriteeriumid on muu hulgas asutusesisene töökoormus, konfidentsiaalsustase, teema ja dokumendi pikkus. Allhange toimub väliste teenuseosutajatega sõlmitud raamlepingute alusel, kuid võidakse kasutada ka erilepinguid, olenevalt teemast ja keelekombinatsioonist.

4.Kliendikoordineerijad

Kui sisetõlkijatel tekib küsimusi lähteteksti sisu kohta, saavad nad küsida abi tõlkeosakonna kliendikoordineerijatelt.

5.Vahetöötlus

Talitus kontrollib, et vabakutselistele tõlkijatele saadetavates ja neilt saabuvates dokumentides ei oleks tehnilisi vigu.

6.Toimetamine

Sisetõlkijad toimetavad kõiki allhankena tõlgitud dokumente ning täidavad seejärel raamlepingute tingimuste ja tõlkekeskusele keeleteenuste osutamise üldtingimuste kohase hindamislehe, mille alusel hinnatakse vabakutselise tõlkija töö kvaliteeti. Asutusesiseseid tõlkeid kontrollib (toimetab) teine sama emakeelega tõlkija.

7.Järeltöötlus

Töövoo haldamise talitus kontrollib, et toimetatud dokumendid oleks täielikud, ning vajadusel parandab küljendust. Talitus kontrollib faile ka enne kliendile edastamist (täielikkus ja kuvatavus), parandab neid ning laadib need siis veebi üles.

8.Üleandmine

Talituse töötajad tagavad, et dokumendid antakse kliendile üle kokkulepitud tähtaja jooksul.

9.Klientide tagasiside haldamine

Välissuhete ja suhtekorralduse talituse kliendikoordineerimisrühm analüüsib klientidelt saabunud tagasisidevorme.