Lähteteksti keeletoimetamine

Keeletoimetamine tähendab teksti keelelist kontrollimist veendumaks, et see vastab lähtekeele grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärkide kasutamise reeglitele. Toimetaja parandab grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärgivead. Kui ta leiab, et teksti keelelist kvaliteeti tuleks selguse ja arusaadavuse huvides parandada, lisab ta kommentaari, soovitades paranduste tegemist. Toimetaja ei pea otsima ega parandama teksti sisuga seotud vigu ega probleeme. Kui toimetaja leiab sisuvigu, tõstab ta need tekstis esile. Klient otsustab, kas kommentaarid on asjakohased, ja võtab vajalikud meetmed. Toimetaja ei paranda vormindus- ega küljendusvigu.